Kursplan

Introduktion till Big Data Analytics i hälsa

Översikt över Big Data Analytics Technologies

  • Apache Hadoop MapReduce
  • Apache Spark

Installera och konfigurera Apache Hadoop MapReduce

Installera och konfigurera Apache Spark

Använda prediktiv modellering för hälsodata

Använda Apache Hadoop MapReduce för hälsodata

Utföra fenotypning och klustring av hälsodata

  • Klassificering Utvärdering Metrics
  • Klassificering Ensemble metoder

Använder Apache Spark för hälsodata

Arbetar med medicinsk ontologi

Använda grafanalys på hälsodata

Dimensionalitetsminskning på hälsodata

Arbeta med Patient Similarity Metrics

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för maskininlärning och datautvinningskoncept
  • Avancerad programmeringserfarenhet (Python, Java, Scala)
  • Kunskaper i data och ETL-processer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier