Kursplan

Införandet

 • Strömbearbetning jämfört med batchbearbetning
 • Analysfokuserad dataströmbearbetning

Översikt Ramverk och Programming Languages

 • Spark Streaming (Scala)
 • Kafka-strömning (Java)
 • Länk
 • Storm
 • Jämförelse av funktioner och styrkor hos varje ramverk

Översikt över datakällor

 • Livedata som en serie händelser över tid
 • Historiska datakällor

Alternativ för distribution

 • I molnet (AWS, etc.)
 • På plats (privat moln, etc.)

Komma igång

 • Konfigurera utvecklingsmiljön
 • Installera och konfigurera
 • Bedöma dina Data Analysis behov

Använda ett ramverk för direktuppspelning

 • Integrera ramverket för direktuppspelning med Big Data Verktyg
 • Händelse Stream Processing (ESP) jämfört med komplex händelsebearbetning (CEP)
 • Transformera indata
 • Inspektera utdata
 • Integrering av Stream Processing Framework med befintliga applikationer och Microservices

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Programming erfarenhet på vilket språk som helst
 • En förståelse för Big Data-koncept (Hadoop, etc.)
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier