Kursplan

Introduktion

Översikt över ekosystemet Apache Kafka (Zookeeper, Streams, Connect, etc.)

Komponenterna i ett Kafka Connect-kluster

Installera och köra Apache Kafka

Konfigurera anslutningarna

Inför Database Data i Apache Kafka

Tillämpa transformationer

Inta data från en Web Server logg

Validerar anslutningen

Hantera anslutningar med REST API

Införa realtidsdata från webben

Fallstudie: Läsa och transformera data från Twitter

Bearbeta och analysera data med Kafka Streams

Implementerar Kafka Connect

Att skriva din egen koppling

Definiera dynamiska in-/utgångsströmmar

Övervaka och hantera Kafka Connect i produktion

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Apache Kafka.
  • Java erfarenhet av programmering.

Publik

  • Utvecklare
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier