Kursplan

Införandet

  • Apache Kafka jämfört med traditionella asynkrona meddelandeköer

Översikt över Kafka-funktioner, arkitektur och ekosystem

Kör Apache Kafka On-premise vs i molnet.

Apache Kafka Fristående jämfört med kluster

Att välja rätt arkitektur

Välja en Apache Kafka-distribution

Installera och konfigurera Apache Kafka

Konfigurera Zookeeper för att hantera Kafka-klustret

Konfigurera och hantera mäklare

Testa klustret

Avancerade Kafka-konfigurationer

Administrera Kafka med Kafka Manager

Administrera Kafka med hjälp av verktyg från tredje part

Starta om klustret när problem uppstår

Optimera Kafka för bättre prestanda

Distribuera Kafka till produktion

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för distribuerade systemkoncept (kluster, etc.)
  • Erfarenhet av kommandoraden Linux
  • Ett molnleverantörskonto (AWS, etc.) för att installera på en molnserver.

Publik

  • Systemadministratörer
  • Arkitekter
  • Utvecklare med uppgift att administrera ett Kafka-kluster
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier