Kursplan

Introduktion

Konfigurera Confluent KSQL

Översikt över KSQL funktioner och arkitektur

Hur KSQL interagerar med Apache Kafka

Use Cases för KSQL

KSQL Kommandorad och operationer

Mata in data (CSV, JSON, etc.)

Skapa en ström

Skapa en tabell

Avancerade KSQL-operationer (Joins, Windowing, Aggregations, Geospatial, etc.)

Distribuerar KSQL till produktion

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Apache Kafka.
  • Java erfarenhet av programmering.

Publik

  • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier