Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Apache Flink

Översikt över Flink Architecture

Utvecklar applikationer för dataströmning i Flink

Hantera olika arbetsbelastningar

Utför avancerad analys

Konfigurera ett Multi-Node Flink Cluster

Bemästra Flink DataStream API

Förstå Flink Libraries

Integrera Flink med andra Big Data verktyg

Testning och felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

    Erfarenhet av Java eller Scala

Publik

    Utvecklare Arkitekter Dataingenjörer Analysproffs Tekniska chefer
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier