Kursplan

Introduktion

  • Integrering av applikationer och datahantering i komplexa, heterogena miljöer

Översikt över webbtjänster

ESB-infrastruktur (TAC, SVN, Nexus artefaktförråd)

Att förbereda miljön

Startar TAC (Talend Administrationskonsol)

Skapa medlingsvägar

Översikt över ENKLA språk

Förstå meddelanden och utbyten

Använder Java-kod och Javabönor

Omdirigering av meddelanden

Upptäck EIPs (Enterprise Integration Patterns)

Arbeta med DI (dataintegration) jobb

Duplicering, lastbalansering och strypning av meddelanden

Skicka och ta emot meddelanden till/från Apache ActiveQ

Skapa en SOAP-webbtjänst

Utveckla en REST webbtjänst

Distribuera datatjänster och rutter

Övervakning av datatjänster

Felsökning

Avslutande kommentarer

Krav

  • En förståelse för Service-Oriented Architectures (SOA)
  • En förståelse för Enterprise Service Bus (ESB)
  • En god förståelse för Java

Publik

  • ESB-utvecklare
  • Java applikationsutvecklare
  • Mjukvaruarkitekter
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier