Kursplan

Införandet

  • Integration och det europeiska stabilitetsinstrumentet

Översikt över MuleMjuka program

  • Mule Runtime, Anypoint Platform, Anypoint Studio

Installation och konfiguration

Översikt över applikationsprotokoll

  • JDBC, Web Services, HTTP

Skapa och vara värd för tjänster

Arbeta med anslutningsappar

Medling i tjänst

Routning av meddelanden

Omvandling av data

Hantering av fel

Avslutande kommentarer

Krav

  • En allmän förståelse för API:er, mikrotjänster, webbtjänster och Service Oriented Architecture (SOA).

Publik

  • Utvecklare
  • Arkitekter
  • Designers
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier