Kursplan

Införandet

 • Förstå datahantering
 • Dataförvaltarnas roll
 • Översikt över Talend Data Stewardship

Komma igång

 • Navigera i gränssnittet
 • Konfigurera din miljö
 • Integration med andra Talend produkter

Data Quality Management

 • Principer för datakvalitet
 • Identifiera problem med datakvaliteten
 • Rensa data i Talend Data Stewardship

Uppgift Management

 • Skapa och hantera uppgifter
 • Tilldela uppgifter till dataförvaltare
 • Hantering av arbetsflöden

Collaboration och anpassning av arbetsflöde

 • Samarbetsfunktioner i Talend Data Stewardship
 • Anpassa arbetsflöden
 • Metodtips för effektivt samarbete

Avancerade funktioner och tekniker

 • Avancerade datarensningstekniker
 • Hantera komplexa datakvalitetsscenarier
 • Automatisera processer för datahantering

Övervakning och rapportering

 • Övervaka datakvalitet
 • Rapportering i Talend Data Stewardship
 • Analysera mått för dataförvaltning

Fallstudier och verkliga tillämpningar

 • Analys av fallstudie
 • Tillämpa Talend Data Stewardship i olika branscher
 • Problemlösning i datahanteringsscenarier

Bästa praxis och Governance

 • Upprätta principer för datastyrning
 • Metodtips för dataförvaltare
 • Säkerställande av efterlevnad och datasäkerhet

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse för datahantering Grundläggande kunskap om databassystem och databehandling

Publik

  Dataanalytiker Datahanterare IT-proffs
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier