Kursplan

Databasutveckling

  Sammanfattning av de grundläggande principerna bakom relationsdatabaser Begrepp och terminologi
Hämtar data med hjälp av SELECT-satsen
 • Använda enkla och mer komplexa JOINS för att hämta data från flera tabeller SELF, INNER och OUTER joins
 • Begränsa och sortera data, villkorliga uttryck Enradsfunktioner: sträng-, datum- och tidsmanipulation
 • OM-DÅ-ANNARS uttalanden
 • Konvertering av data mellan typer
 • Skapa aggregerade rapporter
 • Använda korrelerade och okorrelerade underfrågor i SELECT-satser
 • Hämta och manipulera data med hjälp av subqueries
 • Köra Data Manipulation Statements i Oracle för att hantera databastransaktioner
 • Fråga optimering och effektivitet
 • Databas Management
 • Oracle Data Dictionary: introduktion och användning Skapa vyer, index, begränsningar och synonymer Styra och återkalla användaråtkomst till schemaobjekt (tabeller, vyer) Hantera index och begränsningar
 •  35 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (5)

  Relaterade Kategorier