Kursplan

Introduktion

Installera och starta Apache Druid

Druid arkitektur och design

Realtidsintag av händelsedata

Sharding och indexering

Laddar data

Fråga efter data

Visualisera data

Köra ett distribuerat kluster

Druid + Apache Hive

Druid + Apache Kafka

Druid + andra

Felsökning

Administrativa uppgifter

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En grundläggande förståelse för datainfrastruktur.
  • En allmän kunskap om distribuerade system.
  • Grundläggande Linux kommandoradsförtrogenhet.

Publik

  • Applikationsutvecklare
  • Programvaruingenjörer
  • Tekniska konsulter
  • DevOps proffs
  • Arkitektur ingenjörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Data Vault: Building a Scalable Data Warehouse

28 timmar

Advanced Data Analysis with TIBCO Spotfire

14 timmar

Introduction to Spotfire

14 timmar

AI-Driven Data Analysis with TIBCO Spotfire X

14 timmar

Data Analysis with SQL, Python and Spotfire

14 timmar

TIBCO for Developers

21 timmar

TIBCO Statistica

14 timmar

Monitoring with Grafana

14 timmar

Advanced Grafana

14 timmar

Grafana and GLPI Administration

21 timmar

Grafana and Graphite

14 timmar

Advanced Elasticsearch and Kibana Administration

35 timmar

ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators

14 timmar

Kibana: Essentials

14 timmar

Amazon Redshift

21 timmar

Relaterade Kategorier