Kursplan

Introduktion till datalagring

Översikt över Amazon Redshift Funktioner och arkitektur

Installera och konfigurera Amazon Redshift

Fördelar med att använda Amazon Redshift

Skapa, ändra storlek på och starta ett Amazon Redshift-kluster

Inläsning av data i Amazon Redshift

 • Introduktion till datainläsning
 • Designa och skapa tabeller
 • Läsa in exempeldatauppsättning i RedShift
 • Datadistribution i Redshift
 • Bästa praxis för datainläsning

Fråga efter data i Redshift

 • Utforma frågor
 • Justera frågeprestanda

Data Integration, Analys och visualisering med rödförskjutning

 • Ansluta och använda Data Integration (ETL) verktyg med Redshift
 • Ansluta och använda Business Intelligence (BI)-verktyg med Redshift

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande erfarenhet av Amazon Web Services (AWS)
 • Förtrogenhet med databaskoncept
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier