Kursplan

Introduktion

Konfigurera AWS IoT Core

  • AWS faktureringsmodell

Översikt över AWS IoT Kärnfunktioner och arkitektur

Översikt över HTTPS- och MQTT-protokollen som används av AWS IoT Core

Navigera i AWS användargränssnitt

Hårdvarukompatibilitet och överväganden

Konfigurera enheterna

Samla in IoT-enhetsdata

Definiera Business regler för behandling av data

Skickar data till AWS-tjänster för bearbetning

Fallstudie: Enhetens prestanda och förutsägande underhåll

Generera varningar om strömmande data

Säkra dina IoT-applikationer och -enheter

  • Auktorisering, autentisering och kryptering

Integration med andra Web Services

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för TCP/IP-nätverk.
  • Erfarenhet av kommandoraden Linux.

Publik

  • Utvecklare som vill skapa och hantera programvara för att styra IoT-enheter.
  • Arkitekter som vill designa en IoT-arkitektur.
  • Ingenjörschefer som vill implementera en IoT-strategi.
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)