Kursplan

Introduktion

  • AWS Lambda kontra självhanterade datorplattformar

Hur AWS Lambda passar med andra AWS-tjänster

Livscykeln för en lambdafunktion

AWS Lambda Komponenter i detalj

Konfigurera AWS kommandoradsverktyg

Att skriva din första Lambda-funktion

Laddar upp funktionen

Kör funktionen

Svara på evenemang

  • AWS Services-evenemang
  • Amazon API Gateway-evenemang
  • Anpassade applikationshändelser
  • Schemalagda evenemang

Installera Lambda-funktioner

Packa Lambdakomponenter till en applikation

Hantera applikationen AWS Lambda som en stack

Accessing av applikationer i AWS Serverless Application Repository

Automatisera distributionen av en serverlös applikation

Hantera IAM-behörigheter

Felsökning

Bästa metoder

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Programmeringserfarenhet med något av dessa språk: Python, Node.Js, C#, Go, Ruby, Power Shell.

Publik

  • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

AWS DevOps Engineers

  21 timmar

Relaterade Kategorier