Kursplan

Introduktion

  • AWS Lambda kontra självhanterade datorplattformar

Hur AWS Lambda passar med andra AWS-tjänster

Livscykeln för en lambdafunktion

AWS Lambda Komponenter i detalj

Konfigurera AWS kommandoradsverktyg

Att skriva din första Lambda-funktion

Laddar upp funktionen

Kör funktionen

Svara på evenemang

  • AWS Services-evenemang
  • Amazon API Gateway-evenemang
  • Anpassade applikationshändelser
  • Schemalagda evenemang

Installera Lambda-funktioner

Packa Lambdakomponenter till en applikation

Hantera applikationen AWS Lambda som en stack

Accessing av applikationer i AWS Serverless Application Repository

Automatisera distributionen av en serverlös applikation

Hantera IAM-behörigheter

Felsökning

Bästa metoder

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Programmeringserfarenhet med något av dessa språk: Python, Node.Js, C#, Go, Ruby, Power Shell.

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier