Kursplan

Introduktion

Data Management i AWS DynamoDB

 • Processer och funktioner som används i DynamoDB för att hantera data
 • AWS ekosystemintegration

Översikt över DynamoDB-utvecklingscykeln

 • Dokumentdatastruktur
 • Nyckel-värden

NoSQL i Data Management

 • Realtional databassystem
 • Datanormalisering
 • SQL mot NoSQL

DynamoDB-koncept

 • Datatyper
 • API
 • Skiljeväggar
 • Index

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Konfigurera ett AWS-konto

Utvecklas med DynamoDB

 • Navigera i objektpersistensgränssnittet
 • Bearbetar uppdateringar till en DynamoDB-tabell i realtid
 • Tillämpa kommentarer
 • Tillämpar optimistisk låsning
 • Modelleringsdata

Integrering av AWS Services med DynamoDB

 • Använda textsökning med CloudSearch
 • Implementering av operationer och cache med DAX
 • Fråga med Apache Hive

Administrera Database

 • Skapa säkerhetskopior
 • Återställer säkerhetskopior

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för JavaScript
 • Erfarenhet av AWS

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier