Kursplan

Införandet

 • Bortom AWS-konsolen Management
 • Infrastruktur som kod

Översikt över AWS CloudFormation Funktioner och komponenter

 • Parametrar, mappningar, resurser, utdata, villkor, metadata osv.

Komma igång med CloudFormation

 • Konfigurera AWS-konton och -tjänster
 • Använda AWS CloudFormation CLI

Beskriva infrastruktur

 • Översikt över YAML-syntax
 • Skriva en YAML-mall

Distribuera infrastruktur

 • Initiera infrastruktur (t.ex. S3)
 • Bootstrapping EC2-instanser
 • Anpassa en stapel

Underhåll av infrastruktur

 • Uppdatering av infrastruktur (t.ex. S3)
 • Ta bort infrastruktur (t.ex. S3)
 • Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Linux kommandoradsupplevelse
 • Allmän förtrogenhet med AWS

Publik

 • Systemadministratörer
 • DevOps ingenjörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

AWS DevOps Engineers

21 timmar

Relaterade Kategorier