Kursplan

Skapa komplexa frågor till databaser

 • Använd tillgängliga operatorer
 • Frågor med flera villkor

Skapa tabeller och referenser

 • DDL-kommandon (skapa, ändra och släppa)
 • Skapa referensintegritet
 • Normalisering av tabeller (upp till 3 normalformer)
 • Avvikelser och sätt att undvika dem

Ändringar i strukturen för befintliga tabeller

 • ALTER-satsen

Manipulering av data

 • DML-kommandon (infoga, uppdatera, ta bort)

Skapa nya användare och bevilja behörigheter

 • DCL-kommandon (bevilja, återkalla)

Länka tabeller

 • Interna och externa kopplingar

Aggregering av data

 • Funktioner för grupperingsfunktioner
 • Använd GROUP BY-satsen och HAVING
 • Gruppera flera kolumner

Underfrågor

 • Flera kolumner
 • Korrelerade
 • WITH-satsen

Krav

Grundläggande kunskaper i Oracle SQL

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier