Firebase kurser och utbildning

Firebase kurser och utbildning

Lokala instruktörer ledda Firebase kurser visar genom interaktiva praktiska övningar hur man använder Firebase för att bygga kraftfulla data-drivna applikationer. Firebase-träning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning". Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige . Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord. NobleProg - Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Firebase läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at Angular developers who wish to use Firebase and Firestore to build a back-end for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application with Firebase and Firestore.
- Store, sync, and query data with Firestore.
- Secure client-side data with Firestore security configurations.
14 timmar
Översikt
Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill använda Firebase att bygga kraftfulla datadrivna applikationer baserade på dagens globala trender inom webbutvecklingsramar.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Förstå Firebase Web Platform
- Förstå hur man förenklar en databas med hjälp av Firebase datamodellering
- Utveckla kraftfulla applikationer som kan behandla data i realtid utan att behöva definiera detaljerade databasstrukturer.
- Transaktera data på Firebase
- Utför datasynkronisering i realtid
- Autentisera användare med Firebase
- Övervaka användare

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
- Om du vill veta mer om Firebase besök: https://firebase.google.com/
28 timmar
Översikt
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at mobile and web developers who wish to use Firebase to build serverless cloud based Android, iOS or web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Firebase into an Android, iOS or web application.
- Manage and authenticate application users.
- Access cloud based resources directly from client applications.
- Obtain usage and performance metrics from applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Firebase, please visit: https://firebase.google.com.

Kommande Firebase Kurser

Helg Firebase kurs, kvällFirebase utbildning, Firebase bootcamp, Firebase instruktörledd, Helg Firebase utbildning, Kväll Firebase kurs, Firebase coaching, Firebase instruktör, Firebase tränare, Firebase kurs, Firebase klasser, Firebase on-site, Firebase privata kurser, Firebase en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions