Kursplan

Införandet

  • Förstå skillnaderna mellan SAP ASE, SAP Sybase ASE och Sybase SQL Server
  • Värd kontra klient/serversystem

Översikt över SAP ASE-arkitektur

SAP ASE SQL Grunderna

Användbara Linux/Unix-kommandon, tekniker och verktyg

Installera och konfigurera SAP ASE

Ansluta SAP ASE till andra servrar och tjänster

Skapa en SAP ASE Database

Arbeta med SAP ASE OS-filer

Fråga efter data i SAP ASE

Transaktion Management i SAP ASE

Integrera SAP ASE med icke-SAP ASE-program

Konfigurera SAP ASE-minne för optimala prestanda

Administrera systemroller och inloggningar

SAP ASE-säkerhet Management

SAP Säkerhetskopiering och återställning av ASE

SAP ASE-utrymme Management

Datareplikering med SAP ASE

Hantera Database konsekvens

Objekt resurs Management

SAP ASE-systemet Management Verktyg och servrar

Felsökning SAP ASE

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för databasbegrepp
  • Erfarenhet av kommandoraden Linux

Publik

  • Database Administratörer (DBA)
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier