Kursplan

Introduktion

  • SAP S/4 Hana vs SAP Hana vs SAP Business Svit

Konfigurera SAP S/4 Hana on Premise och i molnet

Översikt över SAP S/4 HANA funktioner och arkitektur

Navigera i nästa generations GUI för SAP

Definiera interna och externa datakällor

Accessbearbeta, bearbeta och analysera data i SAP S/4 HANA

Arbeta med SAP S/4 HANA Finance

Arbeta med S/4 HANA Enterprise Management (EM)

Analysera realtidsdata med SAP S/4 HANA

Fallstudie: Användning av SAP S/4 HANA för att bearbeta realtids-Internet-of-Things-data (IoT)

Modelleringsdata i SAP SAP S/4 HANA

Förstå SAP S/4 Hana Security (kryptering, certifiering, patchning, cybersäkerhet, etc.)

Arkitektering av mobilitet i SAP applikationer med SAP Fiori

Migrerar till SAP SAP S/4 HANA

Testa, felsöka och distribuera SAP S/4 Hana

Integrering av SAP S/4 HANA med SAP S/4 HANA Cloud

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för grundläggande SAP Hana-begrepp
  • Erfarenhet av SAP ERP

Publik

  • SAP funktionella konsulter
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier