Kursplan

Introduktion

Översikt över SAP S/4 HANA PP

Skissera och överväga förutsättningar för SAP S/4 HANA PP

Översikt över stamdata för SAP S/4 HANA PP

Att beskriva och överväga förutsättningar för SAP S/4 HANA avancerad planering: PP/DS (detaljerad schemaläggning)

Granskning av basdata för avancerad planering

Aktivera avancerad planering

Utvärdera varningar med Alert Monitor

Planera produktion med produktionsvyn

Tillämpa planeringsstrategier för efterfrågehantering i SAP S/4 HANA

Utforska steg i PP/DS Material Krav planering

Utforska heuristik och funktioner i PP/DS

Tillämpa PP/DS-planeringskörningen

Utforska koncept och principer för SAP S/4 HANA DS

Applicera appar och transaktionsverktyg för DS

Använda DS i planeringskörningen

Använda PP/DS Optimizer

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Grundläggande kunskaper om SAP navigering
  • Kunskaper om produktionsplanering i supply chain

Publik

  • S/4 HANA konsulter
  • Produktionsplanerare
  • Alla som vill använda SAP S/4 HANA för produktionsplanering
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier