Kursplan

Introduktion

 • Förstå effekterna av organisationsstrukturer
 • Skapa organisatoriska element
 • Tillämpa delad masterdata och försäljning över divisioner
 • Hantera konton

Kopiera och textkontroll

 • Ändra kopieringskontroll
 • Identifiera textkällor
 • Konfigurera textkontroll

Produktion

 • Justering av utgångsbestämning och typer
 • Hantera ny produktion

Förbättringar och modifieringar

 • Använder förbättringsteknik
 • Lägger till nya fält
 • Hantera listor inom försäljning och distribution
 • Ställa in fältval för materialbasposter
 • Definiera fältreferenser för materialbasposter
 • Utföra systemändringar med klassisk förbättringsteknik
 • Utföra systemändringar med hjälp av förbättringsramverket

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • SAP Affärsprocesser i SAP S/4 HANA Sales (S4600)
 • Någon av följande kurser:
 • Försäljningsbearbetning i SAP S/4 HANA (S4605)
 • Leveransbearbetning i SAP S/4 HANA (S4610)
 • Fakturahantering i SAP S/4 HANA Sales (S46150)

Publik

 • Projektledare
 • Applikationskonsulter
 • Business processägare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier