SAP kurser och utbildning

SAP kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktör-ledda live SAP utbildningar demonstrera genom interaktiv diskussion och praktisk praxis grunderna och användningen av SAP företagsprogram.

SAP utbildning finns som "online live utbildning" eller "onsite live utbildning". Online live utbildning (aka "remote live utbildning") genomförs genom en interaktiv, fjärrskrivbord. Onsite live utbildning kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverigeeller i NobleProg företags utbildningscentra i Sverige.

NobleProg – Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

SAP läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Översikt
SAPS/4 Hana (s/4HANA) är SAP nästa generations Business Suite och bygger på SAP ' s in-memory Hana databasplattform.

Den här instruktörsledda Live-träningen (på plats eller på distans) riktar sig till funktionella konsulter som vill installera, migrera SAP och hantera S/ Business 4 Hana-sviten.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera SAP S/4 Hana på premiss eller i molnet.
- Förstå SAP arkitektur och funktioner i S/4 Hana
- Migrera från befintliga versioner av SAP Business Suite till till SAP S/4 Hana
- Förstå hur säkerhet implementeras i SAP S/4 Hana
- Förbättra rörligheten för SAP applikationer med SAP hjälp av Fiori
- Testa, felsöka och distribuera SAP S/4 Hana till produktion
- Utforska hur SAP s/4 kan integreras med SAP s/4 Cloud för att ge en heltäckande företagslösning.

Kursens format

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och praktik.
- Praktisk implementering i en Live-lab-miljö.

Anpassningsalternativ för kurs

- För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Översikt
SAP ABAP är ett Enterprise Programming Language för affärssystem.

Den här instruktörsledda Live-träningen (på plats eller på distans) riktar sig till utvecklare som vill använda programmeringsspråket ABAP för att skapa SAP program.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Konfigurera en utvecklingsmiljö för att börja skriva SAP program.
- Läsa, förstå, skriva, modifiera, exekvera och felsöka ABAP-kod.
- Distribuera program för SAP företagssystem.

Kursens format

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och praktik.
- Praktisk implementering i en Live-lab-miljö.

Anpassningsalternativ för kurs

- För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Översikt
SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise), tidigare känd som Sybase SQL Server, Sybase DB och Sybase ASE är en relationsdatabas för företag.

I denna instruktörsledda, live-utbildning kommer deltagarna att lära sig grunderna i SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise) Database när de går igenom skapandet och distribueringen av ett prov SAP ASE- Database .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera SAP ASE för datalagring såväl som transaktionsåtgärder.
- Förstå och använda SAP ASE-komponenter, verktyg och verktyg.
- Integrera SAP ASE med icke- SAP ASE-applikationer.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
Översikt
SAP Basis refers to the applications and tools that an SAP Basis administrator uses to operate and manage an SAP system, including the database, operating system, communication protocols and SAP modules.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at administrators who wish to install, configure, and manage an SAP application server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure an SAP system.
- Manage users, jobs, data and communications.
- Maintain the operational environment.
- Monitor an SAP system in production.
- Improve the performance of an SAP system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timmar
Översikt
SAP is an ERP (Enterprise Resource Planning) software application for streamlining business processes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at end users with no previous experience with SAP or ERP. We will demonstrate how to operate SAP's most important features to improve business processes in the areas of accounting, sales, production, human resources and finance.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts behind Enterprise Resource Planning.
- Understand and apply SAP's most important modules.
- Unify and streamline various key business processes within SAP's single integrated environment.
- Generate and export reports that can be used to gain valuable insights into a company's operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 timmar
Översikt
SAP EWM (Extended Warehouse Management) is a software platform for managing inventory in a warehouse, including the movement of goods to and from the warehouse.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to better manage a warehouse using SAP EWM.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage large volumes of goods moving in and out of the warehouse.
- Integrate warehouse and distribution processes with the broader supply chain.
- Optimise inventory tracking in real time.
- Reduce warehouse costs of processes, labor, and stock.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timmar
Översikt
SAP FICO (finansiell redovisning och Controlling) är SAP & #39; s Central modul för att lagra finansiella transaktioner data.

denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller på distans) riktar sig till SAP-användare som vill lära sig råd givande färdigheter för att implementera och konfigurera SAP FICO inom en organisation.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- installera SAP FICO och relaterade sub-moduler.
- samla affärs krav och definiera en organisation & #39; s struktur.
- Konfigurera SAP FI-och CO-moduler för att hantera de finansiella transaktionerna inom en organisation.
- förbättra en organisation & #39; s processer och avslöja möjligheter för att optimera arbets flödet och minska kostnaderna.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- denna kurs är inte inriktad på SAP FI certifiering examen. Det är praktiskt i naturen och är utformat för att få användare igång snabbt med SAP för att börja tillämpa organisatoriska problem.
- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Översikt
SAP HANA är en hårdvara och mjukvarubaserad databas och plattform i minnet.

Denna instruktörsledda, liveträning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till dataanalytiker som vill använda SAP HANA för att fånga upp data från olika datakällor för snabb och bearbetning och analys.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Förstå SAP Hana-databasen i minnet för att påskynda åtkomst av data
- Modeldata i en SAP Hana-databas.
- Genomföra analys i realtid på stora mängder kontinuerligt förändrade data.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Översikt
SAP Human Capital Management (HCM) is one of the main SAP modules and is used to organize and manage human resource processes within an enterprise.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to implement and configure SAP HCM Core Modules based on their organization's business requirements as well as on SAP Best Practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install SAP HCM and related modules.
- Gather business requirements and define appropriate HCM structures.
- Configure SAP HCM modules.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
- Course Customization Options

Course Customization Options

- This course is NOT aimed at the SAP HCM Certification exam. It is practical in nature and is designed to get users up and running quickly with SAP to begin applying to organizational problems.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timmar
Översikt
SAP Hybris is a cloud based CRM (Customer Relationship Management) suite. Users can address the shortcomings of traditional CRMs with SAP Hybris and its sales, services, marketing, and analytic capabilities.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to use SAP Hybris to define build, and deploy online e-commerce applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build an SAP Hybris clustered landscape.
- Install, configure, and edit the SAP Hybris system.
- Administrate an SAP Hybris landscape in a production environment.
- Conduct tests and performance analysis on an SAP Hybris landscape.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timmar
Översikt
SAP MM (Material Management) är en modul i SAP. SAP MM består av fyra komponenter huvuddata, inköp, lager och material resursplanering, som alla är viktiga för affärsprocesser.

Denna lärarledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till funktionella konsulter som vill hantera upphandlingsverksamhet i ett företag med SAP MM.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Förformulärföra transaktionella aktiviteter i SAP systemet.
- Skapa och underhålla MM-huvuddata i SAP systemet.
- Förstå organisationsstrukturen i SAP systemet.

Kursens format

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och praktik.
- Praktisk implementering i en live-lab miljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till slutanvändare utan tidigare SAP erfarenhet och fokuserar på att förstå och operativ SAP & #39; s Sales order bearbetning och Supply Chain Management moduler.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- förstå begreppen bakom två av SAP & #39; s mest populära modulerna: försäljning order hantering och Supply Chain Management.
- Använd SAP för att förena och effektivisera försäljnings order processen.
- förstå och tillämpa SAP & #39; s Supply Chain Management modul till logistiska operationer inom en organisation.
- Generera och exportera rapporter som kan användas för att få värdefulla insikter i ett företag & #39; s verksamhet.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
SAP SD (Sales and Distribution) är en modul i SAP ERP för affärsprocesser som krävs för försäljning, frakt och fakturaprodukter.

Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till funktionella konsulter som vill skapa en affärsprocess för produkthantering med SAP SD.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Definiera en organisationsstruktur i SAP systemet.
- Förstå och implementera stamdata i SAP SD.
- Skapa försäljningsförfrågningar, offert, försäljningsorder och fakturor i SAP systemet.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
UIPath är en mjukvaruplattform för att automatisera affärsprocesser som vanligtvis görs manuellt och repetitivt av människor. SAP har ett antal processer, uppgifter och gränssnitt som passar bra för automatisering av programvarorobot från UIPath.

Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till SAP kraftanvändare och konsulter som vill skapa, distribuera och hantera programvarobobotar för att automatisera repetitiva mänskliga uppgifter i SAP .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera UIPath på både servern och klienten.
- Identifiera uppgifter som är lämpliga för automatisering med programvarrobotar.
- Förstå hur UIPath skiljer sig från andra automatiseringsverktyg.
- Testa och distribuera UIPath-programvarobobotar för att automatisera tråkiga och tidskrävande uppgifter i SAP .

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Kommande SAP Kurser

Helg SAP kurs, kvällSAP utbildning, SAP bootcamp, SAP instruktörledd, Helg SAP utbildning, Kväll SAP kurs, SAP coaching, SAP instruktör, SAP tränare, SAP kurs, SAP klasser, SAP on-site, SAP privata kurser, SAP en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions