SAP kurser och utbildning

SAP kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktör-ledda live SAP utbildningar demonstrera genom interaktiv diskussion och praktisk praxis grunderna och användningen av SAP företagsprogram.

SAP utbildning finns som "online live utbildning" eller "onsite live utbildning". Online live utbildning (aka "remote live utbildning") genomförs genom en interaktiv, fjärrskrivbord. Onsite live utbildning kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverigeeller i NobleProg företags utbildningscentra i Sverige.

NobleProg – Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

SAP läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at application consultants and project managers who wish to learn how to use SAP GTS to support and define import and export trade processes in SAP ERP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the structure and benefits of SAP Global Trade Services (GTS).
- Use compliance management, customs management, and risk management for import and export processes.
- Use electronic compliance reporting for Intrastat reporting.
35 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at application consultants and business process owners who wish to learn how to configure business processes for SAP S/4 HANA financials module.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic customizing settings in the main components of Financial Accounting with SAP S/4HANA.
- Configure the master data settings (G/L accounts, customer and vendor accounts) of FA with SAP S/4HANA.
- Configure document control, posting control, and financial document clearing settings of FA with SAP S/4HANA.
7 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at production managers and consultants who wish to use the cross-application customizing functions in SAP S/4 HANA Sales.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the complex relationships in mapping organizational structures.
- Configure special functions and output control in SAP S/4HANA Sales.
- Learn and understand the cross-functional configuration in mapping business requirements in SAP S/4HANA Sales.
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at system administrators, data consultants, and developers who wish to use SAP Information Lifecycle Management (ILM) and data archiving components to manage the full data lifecycle in a structured and automated way.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand archiving objects and programs.
- Create ILM-objects and customer-specific archiving objects.
- Understand data destruction objects and programs.
- Create customer-specific data destruction objects.
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at system administrators, data consultants, and developers who wish to understand the data archiving concept and implement and data archiving project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Have a better understanding of the SAP archiving concept and functionality.
- Plan and implement a data archiving project.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at production planners and anyone who wishes to use SAP S/4 HANA for production and procurement planning.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the supply chain production planning in SAP S/4 HANA.
- Utilize SAP S/4 HANA production planning functionalities.
35 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at application consultants, business process owners, and project managers who wish to utilize the advanced configuration of SAP IBP for supply chain management.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the SAP IBP architecture and applications.
- Utilize configuration and complex operations on planning areas, key figures, and attributes.
- Use the advanced configuration functions and features of SAP IBP.
28 timmar
In this instructor-led, live training in Sverige, participants will learn the fundamentals of SAP ASE (SAP Adaptive Server Enterprise) Database Administration as they step through the creation and deployment of a sample SAP ASE Database System.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SAP ASE for data storage as well as transactional operations.
- Understand and use SAP ASE components, tools, and utilities.
- Integrate SAP ASE with non-SAP ASE applications.
28 timmar
SAP är en ERP (Enterprise Resource Planning) programvara för att effektivisera affärsprocesser.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till slutanvändare med ingen tidigare erfarenhet av SAP eller ERP. Vi kommer att visa hur man fungerar SAP's viktigaste funktioner för att förbättra affärsprocesser inom områdena redovisning, försäljning, produktion, mänskliga resurser och finans.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Förstå begreppen bakom Enterprise Resource Planning. Förstå och tillämpa SAP's viktigaste moduler. Unify och streamline olika viktiga affärsprocesser inom SAP's enda integrerade miljö. Generera och exportera rapporter som kan användas för att få värdefulla insikter om företagets verksamhet.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till slutanvändare utan tidigare SAP erfarenhet och fokuserar på att förstå och operativ SAP & #39; s Sales order bearbetning och Supply Chain Management moduler.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- förstå begreppen bakom två av SAP & #39; s mest populära modulerna: försäljning order hantering och Supply Chain Management.
- Använd SAP för att förena och effektivisera försäljnings order processen.
- förstå och tillämpa SAP & #39; s Supply Chain Management modul till logistiska operationer inom en organisation.
- Generera och exportera rapporter som kan användas för att få värdefulla insikter i ett företag & #39; s verksamhet.

format för kursen

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.
28 timmar
SAP FICO (Financial Accounting and Control) är SAP's centrala modul för lagring av finansiella transaktionsdata.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till SAP kraftanvändare som vill lära sig rådgivande färdigheter att genomföra och konfigurera SAP FICO inom en organisation.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Installera SAP FICO och relaterade undermoduler. Samla affärskrav och definiera en organisation's struktur. Konfigurera SAP FI och CO-moduler för att hantera finansiella transaktioner inom en organisation. Förbättra en organisations processer och upptäcka möjligheter för att optimera arbetsflödet och minska kostnaderna.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

Kursen är INTE inriktad på SAP FI Certification examens. Det är praktiskt i naturen och är utformat för att få användare upp och köra snabbt med SAP för att börja ansöka om organisatoriska problem. För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
28 timmar
SAP Human Capital Management (HCM) är en av de viktigaste SAP modulerna och används för att organisera och hantera mänskliga resursprocesser inom ett företag.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till personer som vill implementera och konfigurera SAP HCM Core Modules baserat på deras organisationens affärskrav samt på SAP bästa praxis.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Installera SAP HCM och relaterade moduler. Samla affärskraven och definiera lämpliga HCM-strukturer. Konfigurera SAP HCM moduler.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö. Kursanpassningsalternativ

Kursanpassningsalternativ

Denna kurs är INTE inriktad på SAP HCM Certification examen. Det är praktiskt i naturen och är utformat för att få användare upp och köra snabbt med SAP att börja ansöka om organisatoriska problem. För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
UIPath är en mjukvaruplattform för att automatisera affärsprocesser som vanligtvis görs manuellt och repetitivt av människor. SAP har ett antal processer, uppgifter och gränssnitt som passar bra för automatisering av programvarorobot från UIPath.

Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till SAP kraftanvändare och konsulter som vill skapa, distribuera och hantera programvarobobotar för att automatisera repetitiva mänskliga uppgifter i SAP .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera UIPath på både servern och klienten.
- Identifiera uppgifter som är lämpliga för automatisering med programvarrobotar.
- Förstå hur UIPath skiljer sig från andra automatiseringsverktyg.
- Testa och distribuera UIPath-programvarobobotar för att automatisera tråkiga och tidskrävande uppgifter i SAP .

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP HANA är en hårdvara och mjukvarubaserad databas och plattform i minnet.

Denna instruktörsledda, liveträning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till dataanalytiker som vill använda SAP HANA för att fånga upp data från olika datakällor för snabb och bearbetning och analys.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Förstå SAP Hana-databasen i minnet för att påskynda åtkomst av data
- Modeldata i en SAP Hana-databas.
- Genomföra analys i realtid på stora mängder kontinuerligt förändrade data.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP S/4 HANA (S/4Hana) är SAPs nästa generation business suite och är byggd på SAPs in-memory HANA-databasplattform.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till funktionella konsulter som vill installera, migrera och hantera SAP S/4 HANA Business Suite.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Installera och konfigurera SAP S/4 Hana på premiss eller i molnet. Förstå SAP S/4 Hana arkitektur och förmågor Migrera från befintliga versioner av SAP Business Suite till SAP S/4 Hana Förstå hur säkerhet genomförs i SAP S/4 Hana Förbättra rörligheten för SAP applikationer med SAP Fiori Test, damm och drift SAP S/4 Hana till produktion Utforska hur SAP S/4 kan integreras med SAP S/4 Cloud för att ge en omfattande företagslösning.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
SAP ABAP (Advanced Business Application Programming) är ett företagsprogrammeringsspråk för affärssystem.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till utvecklare som vill använda ABAP-programmeringsspråket för att skapa SAP program.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Skapa en utvecklingsmiljö för att börja skriva SAP ansökningar. Läs, förstå, skriva, modifiera, utföra och debug ABAP-kod. Utveckla ansökningar för SAP företagssystem.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
7 timmar
SAP M (Material Management) är en modul i SAP. SAP MM består av fyra komponenter master data, inköp, inventering och materialresursplanering, som alla är väsentliga för affärsprocesser.

Denna instruktörledda, levande utbildning (online eller online) riktar sig till funktionella konsulter som vill hantera upphandlingsverksamhet i ett företag med SAP MM.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Preformera end-to-end transaktionsverksamhet i SAP systemet. Skapa och underhålla MM masterdata i SAP-systemet. Förstå organisationsstrukturen i systemet SAP.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
SAP SD (Sales and Distribution) är en modul i SAP ERP för affärsprocesser som krävs för försäljning, frakt och fakturaprodukter.

Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till funktionella konsulter som vill skapa en affärsprocess för produkthantering med SAP SD.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Definiera en organisationsstruktur i SAP systemet.
- Förstå och implementera stamdata i SAP SD.
- Skapa försäljningsförfrågningar, offert, försäljningsorder och fakturor i SAP systemet.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
SAP Hybris är en molnbaserad CRM (Customer Relationship Management) suite. Användare kan hantera bristerna i traditionella CRM med SAP Hybris och dess försäljning, tjänster, marknadsföring och analytiska förmågor.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till systemadministratörer som vill använda SAP Hybris för att definiera bygga och implementera online e-handelsapplikationer.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Bygg en SAP Hybris klusterad landskap. Installera, konfigurera och redigera SAP Hybris system. Hantera ett SAP hybrist landskap i en produktionsmiljö. Utför test och prestandaanalys på ett SAP Hybris landskap.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
35 timmar
SAP Base hänvisar till de program och verktyg som en SAP Base administratör använder för att driva och hantera ett SAP system, inklusive databasen, operativsystemet, kommunikationsprotokoll och SAP moduler.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller onsite) riktar sig till administratörer som vill installera, konfigurera och hantera en SAP ansökan server.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Ställ in och konfigurera ett SAP system. Hantera användare, jobb, data och kommunikation. upprätthålla den operativa miljön. Övervaka ett SAP system i produktionen. Förbättra prestanda av ett SAP system.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
35 timmar
SAP EWM (Extended Warehouse Management) är en programplattform för hantering av lager i en lager, inklusive rörelse av varor till och från lager.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till personer som vill bättre hantera ett lager med hjälp av SAP EWM.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Hantera stora volymer av varor som flyttar in och ut från lager. Integrera lager- och distributionsprocesser med den bredare leveranskedjan. Optimera spårning i realtid. Minska lagerkostnaderna för processer, arbete och lager.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
SAP ERP Central Component (SAP ECC) är en Enterprise Resource Planning (ERP) programvara som erbjuds av SAP SE. Tillsammans med andra moduler förstärker SAP ECC olika affärsprocesser och kundrelationer. En av dess primära tillämpningskomponenter är SAP Plan Maintenance (SAP PM), som hjälper till att hantera och driva anläggningsverksamhet. Med användningen av SAP PM-funktioner och verktyg kan personalen effektivt utföra och underlätta företagets tillverkningsverksamhet.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till affärsanalytiker, konsulter och andra motsvarande personal som vill anställa SAP PM för att upprätthålla prestanda av affärsenheter.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Installera och konfigurera SAP PM-programvaran. Integrera funktionerna i SAP PM i IT-strukturen i deras verksamhet. Använd SAP PM som ett verktyg för att utföra ansvaret för underhållsroller. Använd SAP PM-rapporter för att lösa kundernas behov. Erkänna vikten av SAP PM-implementeringar för anläggningens arbetsflöde och arbetstagares säkerhet.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
28 timmar
SAP Business Warehouse (BW) är en modelldriven datalagring applikation för integrering, omvandling, konsolidering, rengöring och lagring av data. SAP BW's högpresterande infrastruktur bygger på SAP NetWeaver ABAP-plattformen.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till analytiker som vill använda SAP Business Warehouse (BW) och SAP Business Intelligence (BI) för att organisera, utvärdera och tolka kritiska affärsdata.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Förstå hur SAP Business Warehouse (BW) länkar med andra SAP system. Använd SAP Business lager (BW) för att hämta stora mängder data från olika källor. Applicera Business Intelligence (BI) tekniker för att göra bättre affärsbeslut. Migrera komplicerade Excel spreadsheet-data till mer effektiv SAP Business lager (BW) centraliserad databas. Lös oenigheterna i data som härrör från flera butiker.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
SAP Business Suite är en samling integrerade affärsapplikationer för att hantera företagets finans, logistik, mänskliga resurser och andra affärsområden. Den har som sin bakgrund, SAP ERP, och innehåller andra grundläggande komponenter som: SAP Financials, Human Capital Management, Logistics, Kundrelation Management (CRM), Produktlivscykel Management (PLM), Supply Chain Management (SCM) och Supplier Relations Management (SRM).

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till slutanvändare som vill förstå SAP Business Suite 7 och driva dess framstående funktioner för att bättre hantera en cross-funktionell organisation.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Navigera SAP Business Suite 7's UI. Förstå skillnaden mellan SAP Business Suite och andra SAP paket. Förstå förhållandet mellan SAP Business Suite's grundkomponenter. Utföra gemensamma operationer inuti SAP Business Suite's grundkomponenter.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
SAP BW (Business Warehouse) är en modelldriven datalagring applikation för integrering, transformation, konsolidering, rengöring och lagring av data. SAP BW's högpresterande infrastruktur är baserad på SAP NetWeaver ABAP-plattformen och fungerar som en utvecklingsplattform för att skapa datalagrar, hantera data, generera rapporter och utveckla analysapplikationer.

Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till utvecklare som vill använda ABAP för att bygga dataorienterade applikationer i SAP BW.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Skapa den utvecklingsmiljö som behövs för att börja utvecklas. Skriv en ren, välstrukturerad ABAP-kod som är inriktad på datahantering. Modell komplexa dataflöden och frågor.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers who wish to implement, develop and adapt applications for Unicode support.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between RICEF programs under Unicode and non-Unicode environments.
- Address issues that result from Unicode vs non-Unicode environments.
- Gather requirements and estimate the duration of an SAP Unicode Conversion.
- Implement an SAP Unicode Conversion and measure the impact.
35 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers, data engineers, data scientists, database administrators, and business analysts who wish to install, deploy, and operate SAP Data Hub features to manage their organization's data landscape.

By the end of this training, participants will be able to use SAP Data Hub's data orchestration capabilities to manage data landscape, create data pipelines, and monitor data integrity and quality across their organization.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at users who wish to prepare for the version C_ACTIVATE13 certification exam (includes ACT100 and ACT200).
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at managers who wish to streamline an organization's supply chain (inter-departmental and with customers, suppliers, contract manufacturers, logistics service providers, and other partners).
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at persons who wish to optimize how they manage the sales orders, shipping, billing, and invoicing of their organization's goods and services.

Last Updated:

Kommande SAP Kurser

Helg SAP kurs, kvällSAP utbildning, SAP bootcamp, SAP instruktörledd, Helg SAP utbildning, Kväll SAP kurs, SAP coaching, SAP instruktör, SAP tränare, SAP kurs, SAP klasser, SAP on-site, SAP privata kurser, SAP en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions