SAP kurser och utbildning

SAP kurser och utbildning

Live SAP-utbildningar som leds av instruktörer online eller på plats visar genom interaktiv diskussion och praktisk övning grunderna och användningen av SAP-företagsprogramvaruprodukter. SAP-utbildning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

SAP Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
SAP Industry Solutions for Utilities (ISU) är en specialiserad lösning som erbjuds av SAP som tillhandahåller verktyg för att hantera de unika affärsprocesser och utmaningar som energiföretag står inför.Den här instruktörsledda, direktsända utbildningen (online eller på plats) riktar sig till IT-proffs som vill lära sig hur man använder SAP ISU för att hantera kundinformation, mätardata, energidata och faktureringsprocesser inom allmännyttiga industrier.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Få en heltäckande förståelse för SAP ISU, dess arkitektur och dess roll i allmännyttiga industrier. Bemästra hanteringen av kundbasdata, serviceförfrågningar och kundinteraktioner med hjälp av SAP ISU. Förstå principerna för hantering av allmännyttig infrastruktur och hantering av energidata. Integrera SAP ISU med andra SAP moduler.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
SAP NetWeaver är en integrerad teknikplattform som är grunden för många SAP-applikationer. Det tillhandahåller verktyg och tjänster för att utveckla, integrera och hantera SAP-baserade system.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till systemadministratörer på medelnivå som vill lära sig hur man använder och hanterar de olika verktygen och tjänsterna i SAP NetWeaver.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå SAP NetWeaver-plattformen, dess komponenter och dess funktioner. Lär dig hanteringsfunktionerna i SAP NetWeaver, inklusive innehållshantering, dokumentversionering och behörigheter. Konfigurera och anpassa portalteman för att skapa en visuellt tilltalande och varumärkesportalupplevelse. Felsök vanliga problem i SAP NetWeaver-portalen.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, tveka inte att kontakta oss för att ordna.
28 timmar
SAP Business Den ena är en integrerad Enterprise Resource Planning (ERP) mjukvarulösning utformad för små och medelstora företag (SMF). Den tillhandahåller en rad funktioner som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet, hantera viktiga affärsprocesser och få bättre insyn i deras ekonomi, försäljning, lager och kundrelationer.Den här instruktörsledda, liveutbildningen (online eller på plats) riktar sig till nybörjare till medelnivå marknadsförare som vill lära sig och använda de viktiga funktionerna och funktionerna i SAP Business One för lagerhantering, produktionsplanering och ekonomi förvaltning.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå grunderna i SAP Business One. Hantera olika affärsprocesser och operationer med SAP Business One. Använd SAP Business One för att generera rapporter och utföra dataanalys. Anpassa och integrera SAP Business Ett med andra system.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP S/4 HANA (S/4Hana) är SAPs nästa generations affärssvit och är byggd på SAPs minnesminne HANA-databasplattform.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till användare på medelnivå SAP som vill lära sig om elementen, strategierna och verktygen i auktoriseringskonceptet SAP.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig SAP auktoriseringskonceptets element, strategier och verktyg. Förstå grunderna för rollunderhåll. Använd rollunderhåll för att skapa och tilldela behörigheter.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP S/4 HANA (S/4Hana) är SAPs nästa generations affärssvit och är byggd på SAPs minnesminne HANA-databasplattform.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till användare på medelnivå SAP som vill lära sig olika administrativa uppgifter för att hålla SAP-systemet igång.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig hur du startar och stoppar SAP system. Förstå databasens systemarkitektur och koncept för användaradministration. Konfigurera system och skapa RFC-destinationer. Schemalägg och övervaka bakgrundsjobb.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Kvalitet Management (QM) är en SAP ERP central komponent som tillhandahåller verktyg för affärsprocesser för kvalitetskontroll som kvalitetsplanering, inspektion, försäkran och kontroll.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till användare på nybörjar- till medelnivå SAP som vill förstå och använda SAP QM-logistikfunktioner för att implementera kvalitetskontrollprocesser.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Bekanta dig med och förstå de grundläggande affärsprocesserna i QM. Demonstrera de viktiga aspekterna av SAP applikationsintegration. Förstå alla SAP QM-moduler. Använd kvalitetsmeddelanden och utför kvalitetsinspektioner.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP Warehouse Management (WM) är en ERP-funktion för hantering av lager vid lager- och lagerplatser, plocknings- och påfyllningsstrategier och lagerresurshantering.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till SAP användare som vill använda SAP WM för att bättre hantera standardlager.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå ins och outs i SAP WM. Hantera lageraktiviteter effektivt. Minska lagerkostnader och optimera lageranvändning och lagerhantering.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Forecasting och påfyllning (SAP F&R) är en lösning som optimerar intern logistik genom planering och genomförande av lagerstrategier och förbättring av påfyllningsprocesser.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till SAP användare som vill utnyttja nyckellösningen för SAP F&R för att driva en effektiv inventeringsstrategi.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig och förstå funktionaliteten hos SAP F&R. Utför allmänna anpassningsinställningar och applikationsrapporter för F&R-processen.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
ABAP Core Data Services (ABAP CDS) är ett ramverk som används för att definiera datamodeller i SAP HANA. Building Views in ABAP Core Data Services (S4D430) är en utbildning som ger en grundläggande idé om CDS och hur CDS-konceptet implementeras av SAP på ABAP-stacken.Denna instruktörsledda, live-utbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare och utvecklingskonsulter som vill lära sig och utnyttja funktionerna och potentialerna hos CDS när de upprättar databasvyer.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Analysera och etablera vyer i ABAP CDS. Förstå skillnaden mellan CDS-vyer och vanliga databasvyer. Lär dig och utnyttja SQL-funktionerna i CDS-vyer. Använd CDS-specifika koncept och förstå de vanliga användningsfallen för CDS-vyer.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
SAP Fiori är UI eller UX för SAP programvara och applikationer. Den tillhandahåller affärsroller i realtid på lättanvända funktioner på enheter.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till SAP användare som vill förbereda sig för C_FIORDEV-certifieringsprovet.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå användningen av SAP Fiori Application Developer. Gör C_FIORDEV-provet med tillförsikt.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Integration Suite är en integrationsplattform som en tjänst (iPaaS) som tillhandahåller verktyg och förbyggt innehåll som tillåter användare att integrera molnbaserade och lokala applikationer och processer.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter, utvecklare och affärsmän som vill lära sig hur man använder SAP Integration Suite för att bygga integration i heterogena landskap.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig och förstå vad som är SAP Integration Suite och hur du arbetar med den. Använd metoder från SAP Integration Solution Advisory. Anslut SAP och icke-SAP system säkert.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Case Study on Implementing Financial Accounting (HOF11) ger avancerad kunskap och verklig implementeringserfarenhet för finansiell redovisning i SAP S/4HANA.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter som vill skaffa sig avancerad nivåkunskap i implementeringen av affärsprocesser genom en fallstudiebaserad workshop.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Analysera och översätta affärskoncept till affärsprocesser i SAP S/4HANA-systemet. Upprätthålla företagsstrukturen (FI). Implementera olika affärsprocesser.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Finansiell avslutning i SAP S/4HANA (S4F15) är en modul som lär ut integrationsflödet och tidsramen för det finansiella avslutsförfarandet, tillsammans med andra relevanta anpassningsaktiviteter i SAP S/4HANA-systemet.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och affärsprocessägare som vill lära sig hur man använder SAP S/4HANA för att hantera finansiella avslutande aktiviteter.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förbered bokslut med SAP S/4HANA. Utföra månads- och årsbokslut av finansiell redovisning. Använd SAP Financial Closing Cockpit för att övervaka stängningsoperationer.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Global Trade Services (GTS) är en programvara som tillåter företag att stödja och definiera import- och exporthandelsprocesser i SAP ERP. SAP Modulen GTS100 ger en översikt över den grundläggande kunskapen om försäljningsorderhantering och extern inköp i SAP ERP.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och projektledare som vill lära sig hur man använder SAP GTS för att stödja och definiera import- och exporthandelsprocesser i SAP ERP.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå strukturen och fördelarna med SAP Global Trade Services (GTS). Använd efterlevnadshantering, tullhantering och riskhantering för import- och exportprocesser. Använd elektronisk efterlevnadsrapportering för Intrastat-rapportering.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP S/4 HANA Sales är en affärssvit som körs ovanpå SAPs databassystem och minnesbaserade datorplattform, SAP HANA. Grunderna för anpassning för finansiell redovisning: GL, AP, AR i SAP S/4 HANA (S4F12) är en modul som ger en översikt över implementeringen av finansiell redovisning (FA) funktioner för SAP S/4HANA för att täcka relaterade affärskrav.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och affärsprocessägare som vill lära sig hur man konfigurerar affärsprocesser för SAP S/4 HANA ekonomimodul.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå de grundläggande anpassningsinställningarna i huvudkomponenterna i finansiell redovisning med SAP S/4HANA. Konfigurera masterdatainställningarna (G/L-konton, kund- och leverantörskonton) för FA med SAP S/4HANA. Konfigurera inställningar för dokumentkontroll, bokföringskontroll och finansiell dokumentrensning av FA med SAP S/4HANA.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
SAP S/4 HANA Sales är en affärssvit som körs ovanpå SAPs databassystem och minnesbaserade datorplattform, SAP HANA. Tvärfunktionella ämnen i SAP S/4 HANA Sales (S4650) är en modul som ger en detaljerad förståelse av den tvärfunktionella konfigurationen för att kartlägga alla affärskrav till SAP S/4 HANA.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till produktionsledare och konsulter som vill använda anpassningsfunktionerna för korsapplikationer i SAP S/4 HANA Sales.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå de komplexa sambanden vid kartläggning av organisationsstrukturer. Konfigurera specialfunktioner och utgångskontroll i SAP S/4HANA Sales. Lär dig och förstå den tvärfunktionella konfigurationen vid kartläggning av affärskrav i SAP S/4HANA Sales.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP ILM and Data Archiving (BIT670) är en utbildning för att skapa arkivering och läsa program i Advanced Business Application Programming (ABAP). Den ger en guide om hur man utökar applikationer i kundnamnområdet för att förhindra att relevant data lagras.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till systemadministratörer, datakonsulter och utvecklare som vill använda SAP Information Lifecycle Management (ILM) och dataarkiveringskomponenter för att hantera hela datalivscykeln i en strukturerat och automatiserat sätt.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå arkiveringsobjekt och program. Skapa ILM-objekt och kundspecifika arkiveringsobjekt. Förstå dataförstöringsobjekt och program. Skapa kundspecifika datadestruktionsobjekt.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
SAP Dataarkivering (BIT660) är en utbildning för att arkivera data för att minska storleken på databastabeller inom SAP-lösningen. Den tillhandahåller en omfattande guide som visar koncept och processer för dataarkivering.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till systemadministratörer, datakonsulter och utvecklare som vill förstå dataarkiveringskonceptet och implementera och dataarkiveringsprojekt.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Ha en bättre förståelse för SAP arkiveringskonceptet och funktionaliteten. Planera och genomföra ett dataarkiveringsprojekt.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
SAP S/4 HANA är en affärssvit som körs ovanpå SAPs databassystem och minnesbaserade datorplattform, SAP HANA. SAP S/4 HANA PP (Produktionsplanering) är en modul som låter användare planera produktions- och inköpsprocesser och utföra tillverkningsoperationer.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till produktionsplanerare och alla som vill använda SAP S/4 HANA för planering av produktion och inköp.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå produktionsplaneringen i försörjningskedjan i SAP S/4 HANA. Använd SAP S/4 HANA produktionsplaneringsfunktioner.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP IBP300 är en omfattande utbildning för avancerad konfiguration av SAP Integrated Business Planning (IBP). SAP IBP är en molnbaserad lösning för supply chain management. Det ger användarna en kombination av klassisk planering och modern maskininlärningsanalys för tidsserier och affärsobjekt.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter, affärsprocessägare och projektledare som vill använda den avancerade konfigurationen av SAP IBP för hantering av försörjningskedjan.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå SAP IBP-arkitekturen och applikationerna. Använd konfiguration och komplexa operationer på planeringsområden, nyckeltal och attribut. Använd de avancerade konfigurationsfunktionerna och funktionerna i SAP IBP.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Denna instruktör, live träning (online eller på plats) syftar sig på utvecklare som vill migrera ett SAP system till Unicode.I slutet av denna utbildning kommer deltagare att kunna:
  Förstå skillnaden mellan RICEF program under Unicode och icke-Unicode miljöer. Adressfrågor som resultat av Unicode vs icke-Unicode miljö. Samla in krav och beräkna varigheten av en SAP Unicode omsättning. Implementerar en SAP Unicode omsättning och mät konsekvensen.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och praxis. Händer på genomförandet i ett livsläppsmiljö.
Inställningar för anpassning av kurs
  För att begära en anpassad träning för denna kurs, kontakta oss för att arrangera. Unicode miljöer under ECC och S4 kommer att användas under denna kurs (t.ex. ECC6.0 och S4 1610).
21 timmar
OpenText StreamServe är "klientkommunikationshantering" programvara för bearbetning och leverans av högt anpassade dokument i pappers- och elektroniska format. Programvaran integreras väl med ERP-programvara som SAP. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till personer som vill använda OpenText StreamServe inom sina SAP dokumentdriven affärsprocesser för att förbättra effektiviteten i dokumenthantering och distribution. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå förhållandet mellan OpenText StreamServe och SAP Document Presentation. Installera nödvändiga SAP tillägg för att använda OpenText StreamServe. Använd OpenText StreamServe för att förbättra skapandet, modifieringen, hanteringen och distributionen av dokument. Anpassa dokument för olika typer av målmedier (e-post, SMS, web, skrivare, fax, etc.)
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
SAP S/4 HANA (S/4Hana) är SAPs nästa generation business suite och är byggd på SAPs in-memory HANA-databasplattform. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till funktionella konsulter som vill installera, migrera och hantera SAP S/4 HANA Business Suite. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Installera och konfigurera SAP S/4 Hana på premiss eller i molnet. Förstå SAP S/4 Hana arkitektur och förmågor Migrera från befintliga versioner av SAP Business Suite till SAP S/4 Hana Förstå hur säkerhet genomförs i SAP S/4 Hana Förbättra rörligheten för SAP applikationer med SAP Fiori Test, damm och drift SAP S/4 Hana till produktion Utforska hur SAP S/4 kan integreras med SAP S/4 Cloud för att ge en omfattande företagslösning.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
SAP ABAP (Advanced Business Application Programming) är ett företagsprogrammeringsspråk för affärssystem. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till utvecklare som vill använda ABAP-programmeringsspråket för att skapa SAP program. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Skapa en utvecklingsmiljö för att börja skriva SAP ansökningar. Läs, förstå, skriva, modifiera, utföra och debug ABAP-kod. Utveckla ansökningar för SAP företagssystem.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
SAP Activate är en företags Agile mjukvaruimplementeringsmetod som guidar användare om hur man bäst implementerar SAP S/4HANA-projekt. Den innehåller mallar, arbetsflödesförklaringar och bästa praxis riktlinjer. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) är riktad till användare som vill förbereda sig för versionen C_ACTIVATE13 certifieringsexamen (inklusive ACT100 och ACT200). Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
28 timmar
SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise), tidigare känd som Sybase SQL Server, Sybase DB och Sybase ASE är en relationsdatabas för företag. I denna instruktörsledda, live-utbildning kommer deltagarna att lära sig grunderna i SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise) Database när de går igenom skapandet och distribueringen av ett prov SAP ASE- Database . I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Installera och konfigurera SAP ASE för datalagring såväl som transaktionsåtgärder.
 • Förstå och använda SAP ASE-komponenter, verktyg och verktyg.
 • Integrera SAP ASE med icke- SAP ASE-applikationer.
Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och träning.
 • Praktisk implementering i en levande lab-miljö.
Alternativ för kursanpassning
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
SAP Base hänvisar till de program och verktyg som en SAP Base administratör använder för att driva och hantera ett SAP system, inklusive databasen, operativsystemet, kommunikationsprotokoll och SAP moduler. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller onsite) riktar sig till administratörer som vill installera, konfigurera och hantera en SAP ansökan server. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Ställ in och konfigurera ett SAP system. Hantera användare, jobb, data och kommunikation. upprätthålla den operativa miljön. Övervaka ett SAP system i produktionen. Förbättra prestanda av ett SAP system.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
SAP Business Suite är en samling integrerade affärsapplikationer för att hantera företagets finans, logistik, mänskliga resurser och andra affärsområden. Den har som sin bakgrund, SAP ERP, och innehåller andra grundläggande komponenter som: SAP Financials, Human Capital Management, Logistics, Kundrelation Management (CRM), Produktlivscykel Management (PLM), Supply Chain Management (SCM) och Supplier Relations Management (SRM). Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till slutanvändare som vill förstå SAP Business Suite 7 och driva dess framstående funktioner för att bättre hantera en cross-funktionell organisation. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Navigera SAP Business Suite 7's UI. Förstå skillnaden mellan SAP Business Suite och andra SAP paket. Förstå förhållandet mellan SAP Business Suite's grundkomponenter. Utföra gemensamma operationer inuti  SAP Business Suite's grundkomponenter.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
28 timmar
SAP Business Warehouse (BW) är en modelldriven datalagring applikation för integrering, omvandling, konsolidering, rengöring och lagring av data. SAP BW's högpresterande infrastruktur bygger på SAP NetWeaver ABAP-plattformen. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till analytiker som vill använda SAP Business Warehouse (BW) och SAP Business Intelligence (BI) för att organisera, utvärdera och tolka kritiska affärsdata. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå hur SAP Business Warehouse (BW) länkar med andra SAP system. Använd SAP Business lager (BW) för att hämta stora mängder data från olika källor. Applicera Business Intelligence (BI) tekniker för att göra bättre affärsbeslut. Migrera komplicerade Excel spreadsheet-data till mer effektiv SAP Business lager (BW) centraliserad databas. Lös oenigheterna i data som härrör från flera butiker.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
SAP BW (Business Warehouse) är en modelldriven datalagring applikation för integrering, transformation, konsolidering, rengöring och lagring av data. SAP BW's högpresterande infrastruktur är baserad på SAP NetWeaver ABAP-plattformen och fungerar som en utvecklingsplattform för att skapa datalagrar, hantera data, generera rapporter och utveckla analysapplikationer. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till utvecklare som vill använda ABAP för att bygga dataorienterade applikationer i SAP BW. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Skapa den utvecklingsmiljö som behövs för att börja utvecklas. Skriv en ren, välstrukturerad ABAP-kod som är inriktad på datahantering. Modell komplexa dataflöden och frågor.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.

Last Updated:

Helg SAP kurs, kvällSAP utbildning, SAP bootcamp, SAP instruktörledd, Helg SAP utbildning, Kväll SAP kurs, SAP coaching, SAP instruktör, SAP tränare, SAP kurs, SAP klasser, SAP on-site, SAP privata kurser, SAP en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions