Kursplan

Introduktion

 • Översikt över dataarkiveringsprocessen
 • Förstå de grundläggande principerna för dataarkivering

Arkivering och anpassning av objekt

 • Förstå strukturen i ett arkiveringsprojekt
 • Underhålla filnamn, sökvägar och lagringsmappar
 • Utför anpassning av korsarkiverade objekt
 • Utför arkiveringsobjektspecifik anpassning
 • Anpassa ett externt lagringssystem

Datatilldelning till arkiveringsobjekt

 • Analyserar databasen
 • Tilldela tabeller-arkiveringsobjekt
 • Analysera data under dataarkiveringsprojektet
 • Fastställande av lämpliga urvalskriterier med transaktion TAANA

Dataarkiveringstransaktion SARA

 • Planera och utföra dataarkivering
 • Övervakning av dataarkiveringsprocessen
 • Hantera arkiveringssessioner och filer
 • Lagring av arkivfiler
 • Utformning och genomförande av ett dataarkiveringsprojekt

Hämtar arkiverad data

 • Accessing av arkiverad data
 • Förstå arkivinformationssystemet
 • Skapa eller anpassa ett arkivinformationssystem
 • Bygga en struktur för arkivinformation
 • Document Relationship Browser (DRB)
 • Datalagringsverktyg (DART)

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Technology Fundamentals för SAP S/4HANA och SAP Business Suite (SAPTECT)
 • Kunskap och erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av bakgrundsjobb
 • SAP Processintegration (BIT400)
 • SAP Java Process Integration (BIT500)

Publik

 • Utvecklare
 • Systemadministratörer
 • Datakonsulter/chefer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier