Kursplan

Introduktion

SAP MM

 • B2B vs B2C
 • Inventering, basdata, inköp och materialresursplanering
 • Transaktioner

Skaffa för att betala - Business-processen

 • Inköps livscykel
 • Upphandlingscykel

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera SAP GUI

Material resursplanering

 • Skapa en PO
 • Utfärdar PO-utgång
 • Jobbar med bra kvitton
 • Kontrollera lager
 • Använda fakturakvitton

Inköpsprocess

 • Skapa en PR
 • Visar en arbetslista
 • Tilldela en försörjningskälla
 • Kör en prissimulering
 • Konvertera PR till PO
 • Skapa och skriva ut ett köp

Basdata

 • Skapa leverantörsmästare
 • Ringer en lista över leverantörer
 • Lägger till vyer till leverantörsmästare
 • Visar en materialmästare
 • Skapa och underhålla en BP
 • Skapa och utöka materiallistor
 • Skapa och hantera informationsregister

Inventering Management

 • Skapa en lageröverföring
 • Skapa en reservation
 • Implementera en varufråga
 • Lägga till fysiska inventeringsdokument
 • Inmatning av lagerräkning
 • Jämföra rapporter om fysisk inventering

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för SAP ERP

Publik

 • Funktionella konsulter
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier