Kursplan

Introduktion

Översikt över SAP Data Hub-funktioner och arkitektur

 • Datahubbar kontra datalager kontra datasjöar
 • Nyckelkomponenter och funktioner
 • Storleksfaktorer

Hantera datalandskap

 • Anslutningsmöjligheter
 • Dataintag
 • System- och användarhantering
 • Övervakning av datadrift

Arbeta med datamodellering

 • Dataförberedelse
 • Använder inbyggda och anpassade operatörer
 • Datapipelines
 • Dataorkestrering
 • Schemaläggning

Hantering Data Quality och integritet

 • Dataupptäckt och profilering
 • Metadatakatalog (förråd, sökning, förhandsgranskning)
 • Metadata härstamning

Konfigurera SAP Data Hub

 • SAP Data Hub Launchpad
 • Installationsprocess
 • Anpassa inställningar
 • Uppgradering och avinstallation

Övervakning SAP Data Hub

 • Diagnostik och loggning
 • Övervakning med Grafana UI
 • Dashboard övervakning

Säkra SAP Data Hub

 • Dataskydd
 • Hantering av revisionsloggar
 • Autentisering av användare och tjänster
 • Konfigurera externa identitetsleverantörer

Utforskar SAP Data Hub-produktriktning och Outlook

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av grundläggande programmering
 • Bekantskap med big data, Internet of Things (IoT), eller data warehouse-koncept

Publik

 • Utvecklare
 • Dataingenjörer
 • Dataforskare
 • Database administratörer
 • Affärsanalytiker
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier