Kursplan

Introduktion

Vad är ett Business lager (BW)?

Vad är Business Intelligence (BI)

Översikt över SAP Business Warehouse (BW) och SAP Business Intelligence (BI)

Hur SAP BW knyter an till andra SAP system (SAP ERP, etc.)

Översikt över SAPs ABAP-språk

Inrätta arbetsmiljön

Översikt över SAP BW Dashboard

Hur data flödar i SAP BW

Förstå Data Mining i SAP BW

Fallstudie: Att tackla Excel Tabelldatamardrömmar

Planerar en datastrategi

Inhämta data från flera datakällor

Hur data läses, skrivs och lagras

Staging Data i SAP BW

Transformera data i SAP BW

Överföra data i SAP BW

Distribuera data till olika BI-system

Generera rapporter i SAP BW

Förstå datamodellering

Hantera en Data Warehouse

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att analysera affärsdata
  • En grundläggande förståelse för datalagerkoncept
  • Kunskaper om olika affärsapplikationer

Publik

  • Business Analytiker
  • Dataanalytiker
  • Business chefer
  • Business planerare
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier