Kursplan

Införandet

 • Översikt över SAP BusinessObjects BI-sviten
 • Viktiga funktioner och komponenter
 • Förstå BI-livscykeln

Navigera i SAP Business Objekt BI-gränssnittet

 • AccessRegistrering och inloggning i SAP BusinessObjekt
 • Utforska BI Launchpad
 • Översikt över viktiga verktyg: Web Intelligence, Crystal Reports, Analysis for Office, etc.

Skapa grundläggande rapporter med Web Intelligence

 • Skapa en enkel rapport
 • Formaterings- och formateringsalternativ
 • Implementera grundläggande beräkningar
 • Exportera och dela rapporter

Avancerade rapporteringstekniker

 • Arbeta med variabler och formler
 • Inkorporera diagram och grafer
 • Implementera villkorsstyrd formatering
 • Bemästra drill-down- och drill-up-tekniker

Introduktion till instrumentpanelsdesign med SAP BusinessObjekt

 • Översikt över SAP BusinessObjects Dashboards
 • Skapa och anpassa instrumentpaneler
 • Implementera interaktivitet i instrumentpaneler
 • Metodtips för instrumentpanelsdesign

Ad-hoc-analys med analys för Office

 • Översikt över analys för Office
 • Skapa pivottabeller och diagram
 • Integrera Analysis for Office med andra BI-verktyg
 • Avancerade analysfunktioner

Datautforskning och visualisering

 • Introduktion till SAP Lumira
 • Skapa visualiseringar med Lumira
 • Integrera Lumira med andra SAP verktyg
 • Metodtips för datavisualisering

Säkerhet och Access kontroll

 • Användar- och grupphantering
 • Implementera säkerhetsprinciper
 • Säkerställa dataintegritet och konfidentialitet
 • Felsöka säkerhetsproblem

Prestandaoptimering

 • Optimera frågeprestanda
 • Strategier för indexering
 • Övervaka och justera BI-miljön
 • Åtgärda vanliga prestandaproblem

Felsökning och bästa praxis

 • Identifiera och lösa vanliga problem
 • Metodtips för rapport- och instrumentpanelsdesign
 • Tips för effektiv datamodellering
 • Säkerställa datakvalitet i BI-projekt

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse för affärsprocesser Förtrogenhet med dataanalyskoncept Ingen tidigare SAP BusinessObjects-erfarenhet krävs

Publik

  Business analytiker Dataanalytiker Business underrättelsepersonal
  28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier