Kursplan

Införandet

SAP Översikt över Hybris

 • Vad är SAP Hybris?
 • SAP Hybris-funktioner
 • SAP Hybris-arkitektur

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Konfigurera en molnmiljö som Google Cloud
 • Installera MySQL
 • Installera och konfigurera Apache Solr
 • Instaling SAP Hybris

Löpning SAP Hybris

 • Redigera produkter
 • Redigering av SAP Hybris-systemet

Kluster

 • Skapa en huvudnod och slavnod
 • Konfigurera SAP Hybris för klustrade åtgärder
 • Utföra klustrade åtgärder

Övervakning

 • Implementering av Dynatrace och Willy Introscope
 • Övervakning av sonder

Felsökning

 • Hantering av fel

Provning

 • Använda Apache JMeter
 • Laddar tester

Utplacering

 • Förbereda ansökan för produktion och för att Go Live

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för SAP ERP

Publik

 • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier