Kursplan

Införandet

Installera SAP HCM

Översikt över SAP HCM-kärnmoduler

Implementeringsplan

 • Identifiera affärskraven
 • Definiera organisationsstrukturen

Implementering SAP HCM

 • Organisatorisk Management (OM)
 • Personaladministration (PA)
 • E-rekrytering
 • Tid Management (TM)
 • Löner (PY)
 • ESS och MSS
 • Rapportering

Förbättring av Business system

 • Testprocessen
 • Upptäcka fel

Stöd för applikationer

 • Utbildning av användare
 • Documentation

Administration

 • Integrera SAP HCM med andra moduler
 • Migrera SAP data

Felsökning

SAP Bästa praxis

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för företagets mjukvaruarkitektur (applikationsservrar, databas, etc.)
 • En förståelse för mänskliga resurser.
 • En förståelse för affärsprocesser relaterade till mänskliga resurser.

Publik

 • SAP konsulter
 • HR-chefer och domänexperter
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier