Kursplan

Införandet

Installera SAP FICO

Översikt över SAP FICO och undermoduler

Implementeringsplan

 • Identifiera affärskraven
 • Definiera organisationsstrukturen

Genomförande SAP FI

 • SAP Redovisning
 • Definiera SAP leverantörsreskontra
 • Definiera SAP Kundfordringar
 • Definiera SAP Tillgångsredovisning
 • Definiera bankredovisning (valfritt)
 • Andra delkomponenter

Genomförande SAP CO

 • Kostnadsställe och resultatenhet Redovisning
 • Planering
 • Rapportering
 • Övervakning Business Åtgärder
 • Kostnad Element Redovisning
 • Koncernintern bearbetning

Validering och anpassning

 • Krav på rapporter
 • Bearbeta ändringar

Förbättring av Business system

 • Testprocessen
 • Upptäcka fel

Stöd för applikationer

 • Utbildning av användare
 • Documentation

Administration

 • Integrera SAP FICO med andra moduler (MM, SD, etc.)
 • Migrera SAP data

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för företagets mjukvaruarkitektur (applikationsservrar, databas, etc.)
 • En förståelse för redovisningsbegrepp.
 • En förståelse för affärsprocesser relaterade till ekonomi.

Publik

 • Konsulter
 • Sysadmins med bakgrund inom redovisning och/eller ekonomi
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier