Kursplan

Introduktion

Översikt över SAP och ABAP

 • Accessatt använda ett SAP system
 • Navigera i SAP UI och ABAP Editor

Komma igång

 • Förbereda utvecklingsmiljön
 • Skapa en enkel SAP applikation

ABAP-syntax, datastrukturer och operatörer

 • Arbeta med grundläggande datatyper och operatörer

Arbeta med data

 • Att skriva till en ABAP Data Dictionary
 • Utföra beräkningar med ABAP
 • Hantera textdata

Implementering av applikationslogik

 • Köra kod villkorligt (Sant, Falskt, If, While, etc.)
 • Exekvera kod upprepade gånger (Medan, För, etc.)

Arbeta med data (fortsättning)

 • Använda SQL för att skriva till, ta bort och ändra data i Database tabeller
 • Lagra och formatera data med interna tabeller

Utveckla rapporter och användargränssnitt

 • Bygga ett rapportgränssnitt
 • Skapa en skärm för användarval

Ändra en applikation

 • Modularisera en applikation

Testning och felsökning

 • Teststrategier för en ABAP-applikation
 • Felsökning av ABAP-kod

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för grundläggande SAP Hana-begrepp
 • Erfarenhet av SAP ERP

Publik

 • Utvecklare
 • SAP funktionella konsulter
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier