Kursplan

Introduktion

 • Vad är datalager?
 • Översikt över SAP BW (Business Lager)
 • Vad är SAP ABAP (avancerad Business applikation Programming)?

Komma igång

 • Förbereda utvecklingsmiljön
 • Accessing SAP BW

Använder ABAP

 • ABAP-syntax
 • Skapa en enkel applikation

Arbeta med data

 • Förstå dataflöden
 • Förstå och utföra frågor
 • Använder ABAP för att fråga
 • Arbeta med ABAP-objekt

Datamodellering

 • Designa och implementera en Layered Scalable Architecture (LSA)
 • Skaffa data
 • Iscensättning och modellering av data
 • Förstå företagets minne
 • Datadistribution och dataanalys

Utveckla en dataapplikation

 • Samlingskrav
 • Frågar efter data
 • Genererar rapporter
 • Integrering med andra SAP applikationer

Testa applikationen

 • Felsökning av applikationen

Förbättra prestanda

 • Vikten av programmeringsstil
 • Skriva kod som är läsbar och underhållbar
 • Skärpande frågor

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för data warehousing koncept
 • Erfarenhet av ABAP-programmering

Publik

 • Utvecklare
 • Applikationsarkitekter
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier