Kursplan

Introduktion

Vad är SAP Business Suite?

Förhållandet mellan SAP Business Suite och andra SAP system

Översikt över SAP Business Suites funktioner och moduler

Navigera SAP Business Suite

Förstå SAP Enterprise Resource Planning (ERP)

Arbeta med SAP Ekonomi

Arbeta med SAP Human Capital Management

Arbeta med SAP Logistik

Arbeta med SAP Customer Relationship Management (CRM)

Arbeta med SAP Product Lifecycle Management (PLM)

Arbeta med SAP Supply Chain Management (SCM)

Arbeta med SAP Supplier Relationship Management (SRM)

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för organisatoriska affärsfunktioner
  • Ingen tidigare erfarenhet av SAP krävs

Publik

  • SAP slutanvändare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier