Kursplan

Införandet

  • UIPath jämfört med andra automatiseringsverktyg

Översikt över UIPath-funktioner och arkitektur

Konfigurera UIPath på SAP

Arbeta med servrar, klienter och API:er

Förstå in- och utdata i SAP (mus, tangentbord, annat.)

Accessing GUI Elements i SAP

Aktivera SAP GUI-skript på servern och klienten

Arbeta med API Automation-gränssnittet

Läsa och manipulera data i SAP

Starta eller stänga ett ärende

Fylla i ett formulär

Skrapning av skärm

Jämföra datafält

Data Mining

Migrera data till andra program

Identifiera Database inkonsekvenser

Automatisera SAP uppgifter med hjälp av bild och OCR

Hantera fel

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att konfigurera SAP system.

Publik

  • SAP avancerade användare
  • SAP funktionella konsulter
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier