Kursplan

Introduktion

Översikt över SAP Fiori Application Developer (C_FIORDEV)

SAP Fiori Elements & Smartcontrols

Utplacering och testning

SAPUI5 Foundations

SAP Fioris nyckelprinciper och riktlinjer

SAP Business Technology Platform (BTP) och SAP Business Application Studio

Hantering av OData och avancerade data

SAPUI5 Utökningsbarhet

Konfigurerar SAP Fiori Launchpad

SAP Fiori-arkitektur

Tips för att göra tentamen

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • En allmän förståelse av SAP begrepp

Publik

  • SAP konsulter
  • SAP utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier