Kursplan

Införandet

Översikt över Web Development-cykeln

 • Versionskontroll, kodning, byggande, testning och distribution
 • Automatisera processen

Grunderna i API:er och deras funktionalitet

 • Webbarkitekturmönster: det sammansatta mönstret, proxymönstret och fasadmönstret
 • Åtgärder: frågor och mutationer

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Förbereda kodlagringsplatsen (GitHub, GitLab osv.)
 • Installera NPM
 • Förbereda filberoenden

Utveckla ett program

 • Skapa ett datalager som läser in datamappsinnehåll
 • Skapa en serverfil och konfigurera GraphQL
 • Kör React med Relay som JavaScript-ramverk
 • Automatisera arbetet med förhämtning
 • Använd olika frågor för att definiera egenskaper för att hitta kritiska data
 • Koddelning av data med hjälp av Relay

Testa programmet

 • Hitta kodfel med JSHint
 • Testa optimering med web.dev

Säkra programmet

 • Autentisera användare

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för API:er

Publik

 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications

  14 timmar

Relaterade Kategorier