Kursplan

Introduktion

Översikt över Jest

Konfigurera testmiljön

Installera och konfigurera Jest

Testa ett exempel Javaskriptapplikation

Om Stateful Components

Testa en React App

  • Konfigurera, utföra funktion, hävda resultat

Testar Business logiken

Kör bevakningsläge för att testa filändringar

Testa användargränssnittet

Kör webbläsartester genom Node

Testning React Komponenter

Kör ögonblicksbildstester

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av React utveckling.

Publik

  • Utvecklare
  • Testingenjörer
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier