Kursplan

Introduktion

  • React vs Angular vs Vue.js vs andra MVC-ramverk

Designprinciper bakom React

Förstå DOM

Konfigurera din utvecklingsmiljö

Hur komponenter fungerar i React

Komponentens livscykel

Översikt över JSX-syntax

Återge en Element

Bygg din första komponent

Hanteringstillstånd i React

Definiera dina komponenters förälder/barn-relationer

Händelsehantering och villkorlig rendering

Behållare kontra presentationskomponenter

Implementera formulär och bearbeta användarinmatning

Testa din React webbapplikation

Integrering React med andra ramverk och plugins

Distribuera din React-applikation

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande förtrogenhet med HTML & CSS.
  • Grundläggande kunskaper i JavaScript och programmering.
  • Bekantskap med ES6-syntax och funktioner.

Publik

  • Front-end utvecklare
  • Webbutvecklare
  • Javaskriptprogrammerare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier