Kursplan

Introduktion

  • Vad är Reactive Programming?

Översikt över RxJava

Förbereda utvecklingsmiljön

Översikt över RxJava-syntax

Skapa en RxJava-app

Ställa in observerbara och prenumeranter

Arbeta med operatörer

Transformera observerbara objekt

Filtrera observerbara

Kombinera observerbara

Använda villkor för att kontrollera appbeteende

Kontrollera mottrycket med den flytande klassen

Kasta observerbara föremål

Utforska RxBinding och RxPermissions

Testa RxJava observerbara och prenumerationer

Skriva enhetstester för RxJava

Implementera appen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse av koncept för mobil utveckling.
  • Java programmeringserfarenhet.

Publik

  • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier