Kursplan

Introduktion
Reactive Programming med Spring 5: Spring MVC vs Spring WebFlux

Översikt över WebFlux-funktioner

  • Reactive och Async samtidighetsmodell

WebFlux Programming Modeller

  • Anteckningsbaserade reaktiva komponenter
  • Funktionell routing och hantering

Förbereda utvecklingsmiljön

Skapa en REST-applikation

Förstå projekt Reacteller

  • Mono och Flux

Arbeta med Reactive webbkontroller

  • RestController och WebClient

Publicera en Reactliveström

Konsumerar en Reactliveström

Socket Style Streaming

  • WebSocket och WebSocketClient

Säkra Reactive ändpunkter med Spring Security

Testa applikationen

Felsökning av applikationen

Distribuera applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Spring Framework.

Publik

  • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier