Kursplan

Introduktion

RabbitMQ Mellanvara för meddelanden

 • Översikt över meddelandeprotokoll
 • AMQP och MQ

Java och våröversikt

 • Spring API
 • Beroendeinjektion

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera RabbitMQ
 • Installera och konfigurera Java
 • Installera och konfigurera Spring

Utveckling under Java och våren med RabbitMQ

 • Skriver kod
 • Jobbar med JSON
 • Skapa utbyten, ämnen, köer och bindningar
 • Publicera meddelanden
 • Konfigurera en lyssnare
 • Skapa RabbitMQ API:er

Felhantering

 • Hantera konsumenternas förväntningar med DLX
 • Hantera konsumenternas förväntningar utan DLX
 • Hantera förväntan med TTL
 • Använder omförsöksmekanismen för utbyten
 • Använder fjäderförsöksmekanismen för utbyten

Advanced Spring och RabbitMQ

 • Konfigurera köer med Spring AMQP
 • Konfigurera växlar med Spring AMQP
 • Skapa bindningar mellan köer och utbyten
 • Använder RabbitMQ plugins
 • Ta emot och bearbeta meddelanden från olika applikationer

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Java och Spring

Publik

 • Mjukvaruarkitekter
 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier