Kursplan

Introduktion

 • Quarkus mot Spring Framework och andra Java ramverk
 • Översikt över Quarkus funktioner och arkitektur

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Välja en IDE (IntelliJ IDEA, Eclipse, VSCode, etc.)
 • Installerar Java, Maven, GraalVM och Docker


Skapa en Quarkus applikation

 • Bootstrappinga ett Quarkus projekt
 • Kör applikationen
 • Använda beroendeinjektion i Quarkus
 • Testar applikationen
 • Förpackning av applikationen

Bygga inbyggda körbara filer med GraalVM

 • Konfigurera GraalVM
 • Kompilera applikationer till inbyggd körbar fil
 • Förpackning av inhemska applikationer i en behållare
 • Felsökning av inbyggda applikationer

Bygga Quarkus applikationer med Maven

 • Skapa ett projekt
 • Jobbar med extensions
 • Kör och felsöka i utvecklingsläge
 • Importerar IDE
 • Bygga containervänliga körbara filer

Containerizing inbyggda applikationer med Docker

 • Bygga och skjuta containerbilder
 • Implementera inbyggda applikationer på Kubernetes

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Kännedom om Java-ramverk (Spring, Java EE, etc.)
 • Erfarenhet av Java-programmering

Publik

 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier