Kursplan

Introduktion

Angular Översikt

 • Vad är Angular?
 • Angular funktioner

TypeScript Grunderna

 • Procedurprogrammering
 • Objektorienterad programmering

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Angular
 • Installera och konfigurera Spring Boot

Angular Snabbstart

 • Att utveckla ett projekt
 • Skapa anpassade komponenter
 • Integrering Bootstrap

Web Services och Spring Boot

 • Initiera ett projekt
 • Skapa REST webbtjänster
 • Återlämna bönor
 • Ansluter en Angular frontend
 • Ansluter till JPA-förrådet

Implementering av Micro-Frontend Architecture

 • Använda olika metoder för mikro-frontend
 • Förstå ramverket för mikrogränssnitt
 • Skapa mikrofrontend-projekt

Autentisering och säkerhet

 • Installera och arbeta med Spring Security
 • Använder JWT

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och mocktest

Felsökning av applikationen

 • Hantering av fel

Distribuera applikationen

 • Distribuerar med Heroku

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för Spring Boot
 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier