Kursplan

Introduktion

Arkitektur översikt

Nya funktioner i Angular 4

Översikt över ECMAScript 6 (ES6) och TypeScript

Förstå mallsyntax och formulär

Bygga med komponenter

Angular 4 tjänster

Bygg in Reactivitet i dina applikationer

Beroendeinjektion

Laddar data via HTTP

Angular 4 moduler

Routing in Angular 4

Dataflöde och State Management

Valideringsdirektiv och rör

Unit Testing

Distribuera din applikation

Angular Bästa metoder för kodning och arkitektur

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för HTML, CSS och JavaScript
  • En allmän förståelse för databaser

Publik

  • Webbapplikationsutvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier