Angular kurser och utbildning

Angular kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda levande Vinkelkurser visar genom praktisk praktik hur man använder Angular för att utveckla webbapplikationer. Vinkelkurser är tillgängliga för alla versioner av Angular, inklusive: Angular 1 (även kallad Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1 etc.), Angular 2 (Angular2, AngularJS 2 etc.), Angular 4 (Angular4) , Angular 5 (Angular5) och Angular 6 (Angular6). Vinkelutbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning". Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige . Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord. NobleProg - Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Angular läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
28 timmar
Översikt
In this instructor-led, live training in Sverige (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.
28 timmar
Översikt
In this instructor-led, live training in Sverige (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.
21 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.
28 timmar
Översikt
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 7 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 7 is a major release spanning the entire platform and has many new features and optimizations, including CLI updates and better performance.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 7.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 7 applications using Angular CLI.
- Create web components that can be used in any HTML page.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 7 application.
- Implement animations using Angular 7's latest animation features.
- Test, debug and deploy an Angular 7 application.
- Organize Angular 7 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment​

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Angular, please visit: https://angular.io/
14 timmar
Översikt
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 timmar
Översikt
Reaktiv programmering är ett asynkront programmeringsparadigm som fokuserar på dataströmmar och utbredning av data genom att etablera ett definierat beroende mellan de underliggande exekveringsmodellerna och de utsända dataströmmarna från en komponent till en annan Många användningsområdena ineffektivitet vid inbyggnad av applikationer vid konstruktion av asynkrona gränssnitt kan övervinnas genom att använda reaktiva stilmönster som erbjuds av RxJS-biblioteket I den här instruktörsledda träningen lär deltagarna att lära sig att implementera Observable mönster i deras Angular application designs, eftersom de går igenom en serie fall som visar gemensamma angular designproblem och hur de dra nytta av reaktiva programmeringsdesigner Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå det reaktiva programmeringsparadigmet och RxJS-biblioteket Bygg UI tunga vinkelapplikationer med skalbarhet, flexibilitet och lyhördhet med tanke på att du använder reaktiva programmeringsmönster Publik Vinkel applikationsutvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
21 timmar
Översikt
Ionic är ett webbramverk för hybrid mobilapplikationsutveckling. Ionic 4 ger nya innovationer till Ionic plattformen som en refactored CLI, förändringar i navigering, Angular och mer.

Den här instruktörsledda, liveträningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till webbutvecklare som vill skapa en hybrid mobilapplikation med Ionic 4.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Integrera inbyggda enhetsfunktioner i en hybrid mobilapplikation.
- Använd Angular och Ionic 4 för att bygga en hybrid mobilapplikation.
- Kör en hybridapplikation på en emulator för mobilenheter.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
Angular är ett Java Script-ramverk som används för att utveckla front-end webbapplikationer. Progressiva webbapplikationer (PWA) är webbapplikationer som fungerar som ursprungliga applikationer på Android , Windows, Chrome OS och mer. Omvandling av en webbapplikation till en PWA öppnar dörren till offline-användbarhet, push-aviseringar och andra inbyggda funktioner.

Denna instruktörsledda, live-utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill förvandla en Angular applikation till en progressiv webbapplikation.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Ställ in den nödvändiga utvecklingsmiljön för att börja omvandla en Angular till en PWA.
- Skapa och utforma push-aviseringar.
- Integrera ikoner som anpassar en Angular .
- Cache med servicearbetare för att få en Angular fungera offline.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers who wish to internationalize and localize their Angular applications to support multiple languages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the needed localization libraries and tools.
- Enable a Angular App to be displayed in multiple languages.
- Extract all localizable UI text from a Angular app.
- Package up translatable content for exchange with translators.
- Understand the localization cycle and automate the process.
14 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at Angular developers who wish to use Firebase and Firestore to build a back-end for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application with Firebase and Firestore.
- Store, sync, and query data with Firestore.
- Secure client-side data with Firestore security configurations.
14 timmar
Översikt
Angular är ett ramverk med öppen källkod som är skrivet i TypeScript för webbutveckling. Spring Boot är en Java ram för att bygga mikrotjänster och API: er. Angular och Spring Boot tillhandahåller ett slutpunkt till slutpunkt-ramverk för utvecklare att skapa och distribuera webbprogram med fullständiga stack.

Den här instruktörsledda, live-utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till webbutvecklare som vill använda Angular och Spring Boot för att bygga fullstackprogram.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Utveckla en full stack ansökan med Angular och Sping Boot.
- Skapa ett serverdelsprogram med Spring Boot.
- Skapa klientdelsprogram med Angular.
- Använd Fjädersäkerhet för att konfigurera autentisering för ett fullständigt stackprogram.

Kursens format

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en live-lab miljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Översikt
Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
28 timmar
Översikt
This is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
56 timmar
Översikt
This course is intended to bring a beginner in JavaScript to a level where she or he is able to enter the market as a JavaScript developer.

The course is intensive and entirely 'hands on'
14 timmar
Översikt
Angular JS is a JavaScript library for rapid app development.

Audience

- developers
- programmers
- javascript architects

Objectives

- Shift mindset from procedural/OO way of programing to Angular way
- Participants can use AngularJS to create Single Page Applications

Format of the course

- 40% lectures, 60% labs
14 timmar
Översikt
Bootstrap är ett HTML , CSS och Java Script-ramverk som används för att skapa front-end webbapplikationer. Bootstrap kan användas med Java Script-ramverk, såsom Angular , för att skapa dynamiska enkelsidiga och flersidiga webbapplikationer

Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill använda bootstrap för att skapa, bygga och utforma en Angular .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Ställ in den nödvändiga utvecklingsmiljön för att starta styling av Angular med Bootstrap .
- Style HTML egenskaper med hjälp av Bootstrap element
- Använd formulärkontroller och klasser för att stilisera dokument på en sida
- Skapa en applikation på klientsidan som leder mallar och komponenter

Kursformat
Interaktiv föreläsning och diskussion.
Massor av övningar och träning.
Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning
För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Översikt
Angular 7 är en front-end Java Script-ram som har släppts sedan oktober 2018. Vad Angular 7 erbjuder är ett uppdaterat format av alla befintliga funktioner i Angular 6. Förutom uppdateringar inkluderar Angular 7 också nya funktioner som CLI-förfrågningar, dra och släpp och mer.
MEAN är ett Java skript med full stack som används för att bygga dynamiska Angular . MEAN är en förkortning som står för Mongo Data Base, Express JS, Angular och Node JS.

Denna instruktörsledda, live-träning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill skapa, bygga, testa, felsöka och distribuera Angular 7-applikationer med hjälp av MEAN-stacken.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Ställ in den nödvändiga utvecklingsmiljön för att börja utveckla en Angular 7-applikation.
- Integrera de främre och bakre delarna av MEAN-stacken.
- Bygg en Angular 7-applikation som kan utföra, skapa, läsa, radera och uppdatera operationer.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Översikt
kantiga är ett JavaScript-ramverk för att bygga webb applikationer. Kantiga 7 är den senaste versionen i kantiga 2-serien (kantiga 2 är en fullständig omskrivning av den ursprungliga AngularJS, eller kantiga 1). Kantiga 7 är en stor release som spänner över hela plattformen och har många nya funktioner och optimeringar, inklusive CLI uppdateringar och bättre prestanda.

denna instruktörsledd, levande utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare med grundläggande kantiga 7 färdigheter som vill implementera avancerade funktioner i sina kantiga applikationer.

i slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- utveckla avancerade kantiga 7 komponenter med kantiga CLI.
- Använd RxJS och Observables att hantera real tid händelser i stora, komplexa applikationer.
- Secure-program via autentisering och auktorisering.
- Använd avancerade routrar, beroende injektion och rör.
- implementera en strategi för att ändra identifiering.
- utför avancerade tester med hjälp av komponenter, tjänster och pipes.

kurs format

- interaktiv föreläsning och diskussion.
- massor av övningar och praktik.
- hands-on implementering i en Live-lab miljö.

kurs anpassnings alternativ

- att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna
21 timmar
Översikt
This course has been created for developers working with AngularJS, but who want to understand clearly best practises of using the framework. It doesn't cover the basics of angular but focuses on methods and styles of developing SPA usually not easy to learn "naturally" or via self-study.

This course usually runs on the latest stable release of Angular (1.x), but older or beta version can be covered on demand.
14 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (onsite or remote) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.
7 timmar
Översikt
NativeScript med Angular 4 tillhandahåller en arkitektur för att utveckla helt inbyggda mobila applikationer med enkel kodbaserad webbteknologi på en Angular 4-ram NativeScript utnyttjar Angular 4s snabba körtid och kompakta applikationspaket för att utveckla oavhängigt webbvisning, inbyggda mobila applikationer Denna instruktörsledda, levande utbildning introducerar Angular 4s nya animations API och deras förmåga att effektivisera mobila program runtime som deltagare går igenom skapandet av en enkel men fullt funktionell inbyggd mobil applikation Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna programmera, felsöka och distribuera ett fullt fungerande NativeScript / Angular4-program som kan köras i både iOS och Android Publik Mobila applikationsutvecklare som vill utveckla crossplatformsapplikationer för iOS eller Android Webbutvecklare vill översätta sina färdighetssätt till utvecklingsarenan för mobilapplikationer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
14 timmar
Översikt
Ionic är en front-end SDK för att bygga native-liknande mobilapplikationer över flera plattformar. Det fungerar som ett ramverk, inte till skillnad från Bootstrap eller Foundation, utan för mobilapplikationer.

I den här instruktörsledda, deltagaren i liveträning kommer att lära sig hur man skapar en platt-plattform, inbyggd-liknande mobilapp med Ionic ramverket.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna

- Skapa och distribuera app-store-klara mobilapplikationer för Android och iOS
- Förstå och utnyttja Ionic syntax och Angular typscript
- Förläng applikationens känsla och funktionalitet med Ionic Native

Publik

- Java skript (JS) -utvecklare
- Front-end-utvecklare
- AnguarJS-utvecklare
- Mobilapplikationsutvecklare

Kursformat

- Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning

Notera

- Denna utbildning täcker Ionic 2.0 och Angular 2.0. För träning i Ionic 4.0 och Angular 4.0, se: TBD
21 timmar
Översikt
Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill minska kostnaden och komplexiteten för att hantera tillstånd i stora datadrivna webbapplikationer.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Minska komplexiteten i mycket stora projekt där statsledningen är svår att underhålla.
- Minimera en applikations statusprocesser.
- Minska tiden som krävs för att utveckla komplexa datoriktade webbapplikationer.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
- För mer information om NgRx, besök: https://ngrx.io/
28 timmar
Översikt
Kantiga 6 innehåller ett antal kraftfulla nya funktioner, inklusive kantiga element och nya CLI-kommandon. Dessa funktioner expanderar kraftigt förmågan att integrera kantiga med icke-kantiga applikationer baserade på JQuery, Vue. js, React, etc.

I denna instruktörsledda, Live-utbildning (på plats eller på distans) får deltagarna lära sig att skapa, testa och driftsätta en vinkelformig applikation med de senaste funktionerna i vinkel 6.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Utveckla kantiga 6 applikationer med kantiga CLI.
- Skapa webb komponenter som kan användas på alla HTML-sidor.
- Förbruka REST-webbtjänster och WebSocket-data inifrån ett vinkelformigt 6-program.
- Implementera animeringar med kantiga 6 senaste animeringsfunktioner.
- Testa, Felsök och distribuera ett vinkelformigt 6-program.
- Organisera kantiga 6 projekt med hjälp av bästa praxis.

Kursens format

- Interaktiv föreläsning och diskussion
- Massor av övningar och övning
- Praktisk implementering i en Live-lab-miljö

Observera

- För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
- Om du vill veta mer om kantiga, vänligen besök: [https://Angular.IO/](https://angular.io/)
28 timmar
Översikt
Angular 6 är ett Java -skriptbaserat gränssnitt för webbapplikationer för utveckling av applikationer på en sida. De nya funktionerna i Angular 6 inkluderar Angular Elements och nya CLI-kommandon - dessa funktioner utvidgar avsevärt möjligheten att integrera Angular med icke- Angular applikationer baserade på JQuery, Vue.js , React , etc.

MEAN Stack är en komplett programvaruback för att snabbt och enkelt bygga underhållbara webbapplikationer. Bunten består av MongoDB , Express , Angular och Node.js

Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill skapa, bygga, testa, felsöka och distribuera webbapplikationer med MEAN Stack .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Skapa en utvecklingsmiljö som behövs för att börja utveckla en Angular 6-applikation.
- Integrera frontend- och backend-delarna av MEAN Stack applikationen
- Bygg en applikation som kan utföra Skapa, läsa, uppdatera och radera operationer.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
28 timmar
Översikt
Denna instruktörsledda, live-träning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare med grundläggande Angular 6-färdigheter som vill implementera avancerad funktionalitet i sina Angular applikationer.

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Utveckla avancerade Angular 6-applikationer och komponenter med hjälp av Angular CLI.
- Använd RxJS och Observables för att hantera realtidshändelser i stora och komplexa applikationer.
- Säkra applikationer genom autentisering och auktorisation.
- Använd avancerade routrar, beroendeinsprutning och rör.
- Implementera en strategi för att upptäcka förändringar.
- Utför avancerade tester med hjälp av komponenter, tjänster och rör.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
- För mer Angular om Angular , besök: https://angular.io/
28 timmar
Översikt
Angular 5 är en modern JavaScript MVW (ModelViewWhatever) ram för mobila, stationära och webbapplikationer En av de anmärkningsvärda funktionerna i Angular 5, jämfört med tidigare versioner, är snabbare lastning och körningstider Angular skapades av Google och används i Google Adwords, Google Fiber, Adsense och andra tjänster I den här instruktionsledda träningspasset lär deltagarna grunden för Angular 5, eftersom de går igenom skapandet och utplaceringen av ett provvinkelprogram Publik Nybörjare i webbutveckling Erfaren frontend utvecklare Någon som är intresserad av att lära sig att utveckla appar med Angular Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
28 timmar
Översikt
Den här instruktörsledda, live-utbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare med Java skriptfärdigheter som vill implementera webbapplikationer med MEAN Stack .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Bygg webbapplikationer med NodeJS och Angular .
- Manipulera med data om MongoDB och Express JS.
- Implementera säkerhet i MEAN stack webbapplikationer.
- Utveckla MEAN-stack webbapplikationer.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
- För mer Angular om Angular , besök: https://angular.io/
49 timmar
Översikt
Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timmar
Översikt
In this instructor-led, live training in Sverige (onsite or remote), participants will use the more advanced capabilities of Angular 5 to design, build, test and deploy sophisticated single-page web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 5 applications using Angular CLI.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 5 application.
- Use the Angular Routing module.
- Implement Angular Animations.
- Test, debug and deploy Angular 5 applications.
- Organize Angular 5 projects using best practices.

Kommande Angular Kurser

Helg Angular kurs, kvällAngular utbildning, Angular bootcamp, Angular instruktörledd, Helg Angular utbildning, Kväll Angular kurs, Angular coaching, Angular instruktör, Angular tränare, Angular kurs, Angular klasser, Angular on-site, Angular privata kurser, Angular en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions