Kursplan

Introduktion till Angular 2

 • Bootstrap Angular 2 app
 • Komponenter i Angular 2
 • Angular CLI

Introduktion till TypeScript

 • Typer, funktioner, lambda
 • Klasser, gränssnitt, dekoratörer, moduler

Komponentbaserad utveckling

 • Utveckla anpassade komponenter
 • Komponentträd
 • Avancerade komponenter

Direktiv och rör

 • Attributdirektiv och strukturdirektiv
 • Rör

Byggklossar

 • Immutable.js
 • Observerbara
 • Beroendeinjektion

Blanketter

 • Malldrivna formulär
 • Formulärbyggare

REST och tillstånd Management

 • HTTP API
 • RxJS
 • Redux och Ngrx

Routing

 • Rutter i Angular 2

Migrera från Angular 1.x till Angular 2

 • Migrationssteg
 • Att välja en väg
 • ng-forward och ng-upgrade

Unit Testing

 • Testa komponenter
 • Testtjänster

Krav

Tidigare erfarenhet av programmering Grundläggande kunskaper i HTML, css och javascript

 21 timmar

Antal deltagare



Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier