Kursplan

Införandet

Förberedelse av utvecklingsmiljön

Använda avancerade krokar

 • Effektkrok (frågar asynkrona API:er)
 • Kontext krok
 • Utvändiga krokar
 • Anpassade krokar
 • Reducering krok

React och TypeScript

 • React Rekvisita- och händelsetyper
 • React Typer av tillstånd

Redux

 • Förvaltande stat med Redux
 • Förstå mellanprogramsfunktioner
 • Hantera asynkrona åtgärder med Redux mellanprogram

Autentisering

 • Autentisera användare på serversidan
 • Autentisera användare på klientsidan

Testning och felsökning

 • Testa React komponenter
 • Felsökning React och Redux
 • Loggning av användaråtgärder och rapportering av fel
 • Felsökning

Optimera prestanda

 • Mäta renderingstider
 • Använda memorering för prestandaoptimering

Komponenter av högre ordning

Utplacering

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Utvecklingserfarenhet med React.

Publik

 • Front-end utvecklare
 • Webbutvecklare
 • Javaskriptprogrammerare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications

14 timmar

Relaterade Kategorier