Kursplan

Introduktion

 • Vad är React mönster?
 • Typer av React mönster
 • Grundläggande kunskap om React Mönster

Komponentmönster

 • Använda flera typer av mönster som Container, Presentation, Higher Order Components, Render Callback
 • Använder ContextAPI

Rendera rekvisitamönster

 • Skapa Render Prop-komponenter med Render Props Pattern

Förvaltande stater

 • Förstå skillnader mellan globala, komponent-, relativa och tillhandahållna stater

Leverantörsmönster

 • Implementera leverantörsmönster med React sammanhang
 • Använder Dependency Injection

Kombination av flera mönster

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Bekantskap med grundläggande HTML, CSS och JavaScript.

Publik

 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications

  14 timmar

Relaterade Kategorier