Kursplan

Introduktion

 • Modin vs Dask vs Ray
 • Översikt över Modins funktioner och arkitektur
 • Pandas grunder

Komma igång

 • Installerar Modin
 • Importerar Pandas från Modin
 • Standardinställning till Pandas i Modin
 • API:er som stöds

Hantera Pandas arbetsflöden med Modin

 • Använder Modin på en enda nod
 • Använder Modin på ett kluster
 • Ansluta till en databas (read_sql)
 • Optimera resurser för Modin

Interagera med datamängder

 • Läsa data, ta bort kolumner och hitta värden
 • Utför avancerade Pandas operationer
 • Vanliga frågor och exempel

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Bekantskap med pandor
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier