Kursplan

Introduktion

 • Modin vs Dask vs Ray
 • Översikt över Modins funktioner och arkitektur
 • Pandas grunder

Komma igång

 • Installerar Modin
 • Importerar Pandas från Modin
 • Standardinställning till Pandas i Modin
 • API:er som stöds

Hantera Pandas arbetsflöden med Modin

 • Använder Modin på en enda nod
 • Använder Modin på ett kluster
 • Ansluta till en databas (read_sql)
 • Optimera resurser för Modin

Interagera med datamängder

 • Läsa data, ta bort kolumner och hitta värden
 • Utför avancerade Pandas operationer
 • Vanliga frågor och exempel

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Bekantskap med pandor
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Big Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers

35 timmar

Data Science with KNIME Analytics Platform

21 timmar

MATLAB Fundamentals, Data Science & Report Generation

35 timmar

Python Programming for Finance

35 timmar

Relaterade Kategorier